Generic filters
Exact matches only
31.1.2024 Oikeusuutiset

Elatusapua oli maksettava sovitusti myös ajalta jolloin lapset oli huostaanotettuina ja sijaishuollossa

KKO:2024:8 Ulosottokaari – Täytäntöönpanoriita – Lapsen elatus A oli kunnan perusturvalautakunnan vahvistamissa elatussopimuksissa sitoutunut suorittamaan lapsilleen elatusapua. A ei ollut maksanut elatusapua siltä ajalta, kun lapset olivat olleet huostaanotettuina ja sijaishuoltoon sijoitettuina. Myönnettyään lapsille elatustuen Kansaneläkelaitos oli ryhtynyt perimään A:lta maksamattomia elatusapueriä ulosottomenettelyssä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/elatusapua-oli-maksettava-soivitusti-myos-ajalta-jolloin-lapset-oli-huostaanotettuina-ja-sijaishuollossa/
13.11.2023 Oikeusuutiset

Avioliittolain mukainen elatusvelvollisuus ei luonut perustetta periä asiakasmaksu potilaan leskeltä

KHO:2023:103 Asiakasmaksu – Terveydenhuolto – Palvelun käyttäjä – Palvelun käyttäjän puoliso – Julkisoikeudellinen vastuuperuste – Puolison elatusvelvollisuus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli osoittanut muutoksenhakijalle laskun terveydenhuollon asiakasmaksuista, jotka perustuivat tämän edesmenneen puolison hoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksu voidaan periä palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa tarkoitetut maksut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/avioliittolain-mukainen-elatusvelvollisuus-ei-luonut-perustetta-peria-asiakasmaksu-potilaan-leskelta/
1.8.2023 Lausunnot

Lausunto sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-27   Lausuntopyyntönne: VN/10364/2022, 5.5.2022 LAUSUNTO SOSIAALITURVAETUUKSIEN ULOSMITTAUSTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus.   Yleistä   Asianajajaliitto pitää työryhmän mietinnössä esitettyjä tavoitteita hyväksyttävinä, sikäli kuin esitetään, että ulosmittauskiellosta säädettäisiin vain niiden etuuksien osalta, jotka myönnetään eläke-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-sosiaaliturvaetuuksien-ulosmittausta-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
8.6.2023 Oikeusuutiset

Elinkeinonharjoittajan velallisen epärehellisyys tulee arvioida kohtuullisten elinkustannusten – ei yksityisnostojen – pohjalta

KKO:2023:43 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Toiminimi A oli harjoittanut liiketoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja toiminimen haltijana. Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi törkeän velallisen epärehellisyyden sillä perusteella, että hänen varainkäyttönsä oli ylittänyt kohtuulliseksi arvioidun vastikkeen hänen tekemästään työstä. Varainkäyttöä sanotuilta osin oli pidetty…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/elinkeinonharjoittajan-velallisen-eparehellisyys-tulee-arvioida-kohtuullisten-elinkustannusten-ei-yksityisnostojen-pohjalta/