Elinkeinonharjoittajan velallisen epärehellisyys tulee arvioida kohtuullisten elinkustannusten – ei yksityisnostojen – pohjalta

8.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:43 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Toiminimi

A oli harjoittanut liiketoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja toiminimen haltijana. Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi törkeän velallisen epärehellisyyden sillä perusteella, että hänen varainkäyttönsä oli ylittänyt kohtuulliseksi arvioidun vastikkeen hänen tekemästään työstä. Varainkäyttöä sanotuilta osin oli pidetty ilman hyväksyttävää syytä tehtyinä luovutuksina.

Korkein oikeus katsoi, että arvioinnin lähtökohdaksi on hyväksyttävän vastikkeen asemesta otettava kohtuulliset elinkustannukset. Kun käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta oli aihetta epäillä, Korkein oikeus myönsi A:lle jatkokäsittelyluvan.

13. Velallisen epärehellisyyden täyttyminen edellyttää muiden tunnusmerkistötekijöiden ohella sitä, että varat siirretään velallisen varallisuuspiirin ulkopuolelle. Luonnollisen henkilön kohdalla tunnusmerkistöä ei täytä varojen siirtäminen elinkeinotoiminnasta yksityiskäyttöön, vaan vasta omaisuuden luovuttaminen pois hänen varallisuuspiiristään.

15. Korkein oikeus toteaa, että luonnollisella henkilöllä ei pääsääntöisesti ole yksilöityä selvitystä varojensa käytöstä. Tämän vuoksi tarkemmin selvittämätöntä varainkäyttöä ja sen hyväksyttävyyttä on oikeuskäytännössä yleensä arvioitu kohtuullisina pidettävien elinkustannusten määrän avulla.
16. Kohtuulliset elinkustannukset on arvioitava tapauskohtaisesti huomioon ottaen muun muassa velallisen mahdollinen elatusvelvollisuus ja muut elinkustannuksiin vaikuttavat tosiasialliset olosuhteet.

18. Käräjäoikeus on arvioinut A:n omaisuuden luovutuksia vertaamalla A:n yksityisottoja hänen hyväksyttävänä pidettävään palkkaansa. Korkein oikeus toteaa, että edellä lausutun mukaisesti arvioinnin lähtökohdaksi on otettava yksityisottojen sijaan varojen todellinen käyttö, jota on verrattava kohtuullisiin elinkustannuksiin ja muihin hyväksyttävästä syystä tehtyihin luovutuksiin.

KKO:2023:43

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments