Elatusapua oli maksettava sovitusti myös ajalta jolloin lapset oli huostaanotettuina ja sijaishuollossa

31.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:8 Ulosottokaari – Täytäntöönpanoriita – Lapsen elatus

A oli kunnan perusturvalautakunnan vahvistamissa elatussopimuksissa sitoutunut suorittamaan lapsilleen elatusapua. A ei ollut maksanut elatusapua siltä ajalta, kun lapset olivat olleet huostaanotettuina ja sijaishuoltoon sijoitettuina. Myönnettyään lapsille elatustuen Kansaneläkelaitos oli ryhtynyt perimään A:lta maksamattomia elatusapueriä ulosottomenettelyssä.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei A ollut vapautunut elatussopimusten mukaisesta velvollisuudestaan maksaa elatusapua huostassapidon ja sijaishuoltoon sijoittamisen ajalta. Kunnan (nykyisin hyvinvointialue) päätös luopua perimästä elatusapua sijaishuollosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi ei merkinnyt sitä, etteikö Kansaneläkelaitos voinut vaatia elatusapueriä elatusvelvolliselta.

KKO:2024:8

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Sami Keskinen
4 kuukautta sitten

KKO on tulkinnut asiaa valitettavan väärin. Asiakasmaksulain 11§ on nimenomaisesti näihin tapauksiin, joissa sosiaalitoimi on taho, joka tekee arvion, aiheutuuko elatuksen (asiakasmaksun) maksamisesta enemmän haittaa kuin hyötyä perheen jälleenyhdistämisen kannalta (vrt. Kelan harkinnanvarainen tuki, jolla ei ole tässä toimivaltaa).
KKO:n päätöksellä on vain haitallisia vaikutuksia heikossa asemassa oleville. Lastensuojelun tapauksessa “heikommassa asemassa” on koko perhe, vs. yhteiskunta. Nyt päätös on tehty siitä näkökulmasta, että lapset olisivat heikompi kuin vanhemmat, ja sosiaalipuoli/Kela/muut edustavat mystisiä entiteettejä, jotka eivät jostain syystä mahdu tähän asetelmaan “vahvempi vs. heikompi”.
Jos asianajajakunnassanne hieman ajattelisitte asiaa, varmasti joukostanne löytyisi henkilö, joka ymmärtäisi päätöksen purkamisen tärkeyden.