Rikokseen perustuva vahingonkorvausvaatimus vanhentuu eri perustaisesti kuin syyteoikeus – korvausvaatimuksen vanhentumiseen on vedottava – huoltajan lapselleen aiheuttamasta vahingosta erillinen vanhentumissäännös

22.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tarkistusperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Painava syy – Rikosasia – Yksityisoikeudellinen vaatimus – Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen – Prosessinjohto

Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta hänen alaikäiseen lapseensa B:hen kohdistamastaan pahoinpitelystä. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen pahoinpitelystä vanhentuneena. Käräjäoikeus oli samasta syystä hylännyt asianomistaja B:n vahingonkorvausvaatimukset asiassa. Hovioikeus ei myöntänyt B:lle jatkokäsittelylupaa.

Korkein oikeus totesi, että syytteen hylkäämisestä vanhentuneena ei suoraan seurannut vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen. Vahingonkorvauksen vanhentumisajan arviointiin tuli soveltaa velan vanhentumisesta annetun lain säännöksiä. Vahingonkorvausta koskevan vanhentumisajan kulumiseen sovellettavat säännökset olivat kysymyksessä olevassa tapauksessa tulkinnanvaraisia ja tätä koskeva kysymys oli myös periaatteellisesti merkityksellinen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla hovioikeuden olisi tullut myöntää B:lle jatkokäsittelylupa muutos-, tarkistus- ja ennakkoratkaisuperusteilla sekä painavan syyn perusteella.

KKO:2023:62

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments