Lapsille olisi tullut huoltajia kuulematta määrätä edunvalvoja esitutkintaan, kun huoltajia epäiltiin lapsiin kohdistuneista rikoksista

25.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­Ho:2023:11 edunvalvojan määrääminen lapselle – esitutkinta – huoltajan kuuleminen – väliaikaismääräys – lapsen etu – kantelun tutkiminen

Rikoskomisario oli pyytänyt edunvalvojan määräämistä esitutkintaa varten kahdeksan- ja kuusivuotiaille lapsille, joiden toista huoltajaa epäiltiin lapsiinsa kohdistuneesta pahoinpitelyrikoksesta. Edunvalvojan määräystä oli pyydetty kiireellisesti väliaikaismääräyksellä lapsen huoltajia kuulematta. Käräjäoikeus oli hylännyt pyynnön väliaikaismääräyksestä katsoen, ettei määräystä voitu antaa huoltajia kuulematta. Hovioikeus tutki rikoskomisarion kantelun, vaikka käräjäoikeus oli sittemmin jo määrännyt lapsille edunvalvojan kuultuaan ensin lasten huoltajia.

Hovioikeus totesi, että asiassa oli perusteltua syytä olettaa, että lasten huoltajat eivät olleet voineet puolueettomasti valvoa lasten etua asiassa, eikä epäillyn rikoksen laatu huomioon ottaen edunvalvojan määrääminen ollut selvästi tarpeetonta. Asiassa oli siten selvää, että lapsille oli määrättävä edunvalvoja esitutkintaa varten. Kysymys oli tämän jälkeen siitä, voitiinko asiaa viivyttää ja edunvalvoja määrätä huoltajia kuulematta. Hovioikeus katsoi, että nopea ratkaisu oli välttämätön edunvalvonnan tarpeessa olevien lasten suojaamiseksi sekä lasten kertomusten saamiseksi mahdollisimman totuudenmukaisina, eikä asiaa voitu tämän vuoksi viivyttää. Huoltajien kuuleminen ennen lapsen kuulustelua voi vaarantaa lapsen edun ja olla vahingollista rikostutkinnan kannalta. Hovioikeus katsoi, että huoltajien kuuleminen pelkästään kuulemisperiaatteen toteutumisen vuoksi ei ole sellainen oikeus, jota nyt käsillä olevassa asiassa olisi pidettävä painavampana kuin lapsen etua, lapsen suojaamisen tarvetta sekä rikostutkinnallisia seikkoja. Käräjäoikeuden olisi siten tullut määrätä lapsille edunvalvoja väliaikaismääräyksellä huoltajia kuulematta. (Vahvennettu istunto)

Hel­Ho:2023:11

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments