Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.2.2022 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: Hankintayksikön tuli kuulla tarjouksen tehneitä kun niiden referenssejä oli selvitetty pistokokein

Ykkös Infra Oy > Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy julkinen hankinta – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – tarjoajan soveltuvuus – referenssit – avoimuusperiaate – hyvitysmaksu Hankintayksikkö oli tarkastanut jokaisen tarjoajan toimittamat referenssit pistokokein. Pistokokeiden perusteella hankintayksikkö oli tehnyt johtopäätöksen, etteivät valittajan referenssit ole kokonaisuutena vastanneet tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta RALA-pätevyydestä. Vastaavaa pätevyyttä ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/markkinaoikeus-hankintayksikon-tulee-kuulla-tarjouksen-tehneita-kun-niiden-referensseja-on-selvitetty-pistokokein/
29.10.2020 Oikeusuutiset

OKa: Valvontalautakunnan olisi tullut antaa asianajajalta hankittu lisäselvitys kantelijalle tiedoksi ja varata tilaisuus lausua siitä

Oikeuskanslerin mukaan Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan olisi hyvän hallinnon mukaisesti tullut antaa asianajajalta valvonta-asiassa hankittu lisäselvitys kantelijalle tiedoksi ja varata hänelle tilaisuus ja riittävä aika lausua siitä. Oikeuskansleri saattoi käsityksensä valvontalautakunnan tietoon. Kantelijan mukaan hän ei voinut vastata asianajajan valvontalautakunnalle antamaan lisäselvitykseen, koska hän sai sen tietoonsa vasta sitten,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/oka-valvontalautakunnan-olisi-tullut-antaa-asianajajalta-hankittu-lisaselvitys-kantelijalle-tiedoksi-ja-varata-tilaisuus-lausua-siita/
14.10.2015 Oikeusuutiset

Virolainen siviilituomio tunnustettiin vastaajan väitteistä huolimatta

VaaHO:2015:9 Kansainvälinen prosessioikeus Bryssel I -asetus Ulkomaisen tuomion tunnustaminen Selkeä oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus (ordre public) Kuulemisperiaate Haastehakemusta vastaava asiakirja Kysymys siitä, oliko virolaisen tuomioistuimen antaman tuomion tunnustamisesta kieltäydyttävä Bryssel I -asetuksen 34 artiklan 1 kappaleen perusteella sen vuoksi, että tunnustaminen olisi selkeästi vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public). Kysymys lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/virolainen-siviilituomio-tunnustettiin-vastaajan-vaitteista-huolimatta/