KKO: Takausvastuun kohdentuminen rahoitussopimukseen perustuvaan päävelkaan oli yksilöity riittävällä tavalla myös tulevien vastuiden osalta – hallituksen varajäsen ei ole yksityistakaaja

18.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:60 Takaus – Yleistakaus – Yleistakauksen rajoitukset – Yksityistakaaja

X Oy ja rahoitusyhtiö olivat sopineet X Oy:n laskusaatavien rahoittamisesta. X Oy:n hallituksen varajäsen oli rahoitussopimuksen tekemisen yhteydessä antanut yleistakauksen kaikista X Oy:n nykyisistä ja tulevista veloista rahoitusyhtiölle tiettyyn rahamääräiseen ylärajaan saakka. Rahoitusyhtiö vaati takaajalta suoritusta rahoitussopimuksen tekemisen jälkeen rahoittamistaan laskusaatavista.

Korkein oikeus katsoi, ettei yleistakausta ollut rajoitettu ajallisesti takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla. Takaajan katsottiin kuitenkin pykälän 2 momentin nojalla vastaavan vaadituista saatavista, koska päävelkana, jonka myöntämisen yhteydessä takaus oli annettu, pidettiin myös takauksen antamisen jälkeen syntyneitä rahoitussopimukseen perustuvia saatavia.

Osakeyhtiön hallituksen varajäsen ei ollut lain 2 §:n 6 kohdassa tarkoitettu yksityistakaaja.

KKO:2023:60

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments