Generic filters
Exact matches only
22.3.2024 Oikeusuutiset

KHO pyysi ennakkoratkaisua factoring-toiminnan arvonlisäverokohtelusta

KHO:2024:38 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Luoton antaminen – Saamisten periminen – Laskurahoitusmuotoinen factoring – Kauppamuotoinen factoring A Oy harjoitti laskurahoitus- ja kauppamuotoista factoringtoimintaa. Laskurahoitusmuotoisessa factoringissa yhtiö rahoitti asiakastaan myöntämällä tälle luottoa laskusaatavia vastaan tietyn kokonaislimiitin puitteissa. Kun saatava oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-pyysi-ennakkoratkaisua-factoring-toiminnan-arvonlisaverokohtelusta/
18.9.2023 Oikeusuutiset

KKO: Takausvastuun kohdentuminen rahoitussopimukseen perustuvaan päävelkaan oli yksilöity riittävällä tavalla myös tulevien vastuiden osalta – hallituksen varajäsen ei ole yksityistakaaja

KKO:2023:60 Takaus – Yleistakaus – Yleistakauksen rajoitukset – Yksityistakaaja X Oy ja rahoitusyhtiö olivat sopineet X Oy:n laskusaatavien rahoittamisesta. X Oy:n hallituksen varajäsen oli rahoitussopimuksen tekemisen yhteydessä antanut yleistakauksen kaikista X Oy:n nykyisistä ja tulevista veloista rahoitusyhtiölle tiettyyn rahamääräiseen ylärajaan saakka. Rahoitusyhtiö vaati takaajalta suoritusta rahoitussopimuksen tekemisen jälkeen rahoittamistaan laskusaatavista.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kko-takausvastuun-kohdentuminen-rahoitussopimukseen-perustuvaan-paavelkaan-oli-yksiloity-riittavalla-tavalla-myos-tulevien-vastuiden-osalta-hallituksen-varajasen-ei-ole-yksitysitakaaja/
7.2.2022 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu ns. epäaidon factoringtoiminnan arvonlisäverollisuudesta

KHO:2022:17 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Epäaito factoring – Rahoituspalvelu – Luoton antaminen – Saamisten periminen – Liittymisperiaate A Oy harjoitti niin sanottua epäaitoa factoringtoimintaa, jossa yhtiön asiakas siirsi yhtiölle myyntisaamisensa ja yhtiö maksoi asiakkaalleen siirrettyä myyntisaamista vastaavan summan palvelusta perityllä vastikkeella vähennettynä. Myyntisaamiset toimivat yhtiön asiakkaalleen maksaman määrän…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/khon-ratklaisu-ns-epaaidon-factoringtoiminnan-arvonlisaverollisuudesta/
10.7.2020 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden ratkaisu epäaidon factoringrahoituksen arvonlisäverokohtelusta

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Epäaito factoring – Rahoituspalvelu – Luotonanto Yhtiö myi niin sanottua epäaitoa factoring-palvelua, jossa yhtiön asiakas siirsi yhtiölle myyntisaamisensa ja yhtiö maksoi asiakkaalle siirrettyä myyntisaamista vastaavan summan palvelusta perityllä vastikkeella vähennettynä. Yhtiö peri asiakkailtaan vastikkeena palvelusta saatavan määrään perustuvan prosentuaalisen korvauksen eli provision…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/hallinto-oikeuden-ratkaisu-epaaidon-factoringrahoituksen-arvonlisaverokohtelusta/
14.5.2019 Tiedotteet

Vuoden 2018 parhaat oikeustieteelliset kirjoitukset palkittiin

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille oikeustieteellisille kirjoituksille. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 lähtien.   Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Vuonna 2018 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat:   Johan Aalto, OTK, asianajaja, laamanni, Hannes Snellman Asianajotoimisto…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/vuoden-2018-parhaat-oikeustieteelliset-kirjoitukset-palkittiin/
7.1.2019 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa

Dnro 82/2018   Lausuntopyyntönne: VH/2986/00.01.00/2018, 14.12.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMINEN YRITYSVEROTUKSESSA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa (Diaarinumero VH/2986/00.01.00/2018, “ohjeluonnos”). Asianajajaliitto pitää Verohallinnon korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevan ohjeistuksen päivittämistä tarpeellisena, koska verovuodesta 2019 lähtien sovelleltavat uudet säännökset monimutkaistavat sääntelyä. Asianajajaliitto pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-korkovahennysoikeuden-rajoittaminen-yritysverotuksessa/
4.10.2017 Oikeusuutiset

Factoringsopimuksen mukaiset laskusaatavat eivät olleet vakuutena pankin myöntämälle erillislainalle

KKO:2017:64 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään Factoring Pankin ja yhtiön välisen factoringsopimuksen mukaan pankille siirretyt yhtiön laskusaatavat olivat vakuutena kaikista yhtiön veloista pankille. Ennen yhtiön konkurssiin asettamista vakuuden määrä kasvoi takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 14 §:ssä tarkoitettuna kriittisenä aikana. Tänä aikana pankki antoi yhtiölle myös erillisen uuden lainan. Pankki ei näyttänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/factoringsopimuksen-mukaiset-laskusaatavat-eivat-olleet-vakuutena-pankin-myontamalle-erillislainalle/
20.8.2013 Oikeusuutiset

Factoring-toimintaa ei koske rahoituspalveluiden arvonlisäverovapaus

KHO:2013:129 Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Saamisten periminen – Factoring – Veron peruste A Oy harjoitti pääasiallisesti factoringtoimintaa. Yhtiö osti asiakkailtaan laskusaatavia ja kantoi luottotappioriskin velallisten laiminlyönnistä. Yhtiö peri factoringpalvelusta asiakkailtaan vastikkeena vuosimaksun mahdollisuudesta käyttää yhtiön palveluja, kiinteän laskukohtaisen hallinnointipalkkion sekä saatavien määrään perustuvan…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/factoring-toimintaa-ei-koske-rahoituspalveluiden-arvonlisaverovapaus/