Factoring-toimintaa ei koske rahoituspalveluiden arvonlisäverovapaus

20.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:129

Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Saamisten periminen – Factoring – Veron peruste

A Oy harjoitti pääasiallisesti factoringtoimintaa. Yhtiö osti
asiakkailtaan laskusaatavia ja kantoi luottotappioriskin velallisten
laiminlyönnistä. Yhtiö peri factoringpalvelusta asiakkailtaan
vastikkeena vuosimaksun mahdollisuudesta käyttää yhtiön palveluja,
kiinteän laskukohtaisen hallinnointipalkkion sekä saatavien määrään
perustuvan prosentuaalisen korvauksen.

Kun otettiin huomioon arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY
rahoituspalvelujen myyntiä ja saamisten perimistä koskevat säännökset ja
niiden tulkintaa koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, A Oy:n
toimintaa pidettiin verollisena saamisten perimisenä, johon ei
sovellettu arvonlisäverolaissa ja arvonlisäverodirektiivissä
tarkoitettua rahoituspalvelujen verovapautusta. Yhtiön tuli suorittaa
arvonlisäveroa asiakkailtaan perimästä vuosimaksusta,
hallinnointipalkkiosta ja prosentuaalisesta korvauksesta.

Ennakkoratkaisu ajalle 2.2.2010–31.12.2011.

Äänestys 3-2.

Lyhennelmä suomeksi

HFD:2013:129

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments