Vuoden 2018 parhaat oikeustieteelliset kirjoitukset palkittiin

14.5.2019 | Tiedotteet

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille oikeustieteellisille kirjoituksille. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 lähtien.
 
Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Vuonna 2018 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat:
 
Johan Aalto, OTK, asianajaja, laamanni, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki ja
Anna Sahrakorpi, OTM, lakimies, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Artikkeli: Hallitusmateriaalin jakaminen avustajalle sisäpiirisääntelyn näkökulmasta, DL 2/2018
 
Janne Kaisto, varallisuusoikeuden professori, Lapin yliopisto ja
Jarmo Tuomisto, OTT, siviilioikeuden professori emeritus, Turun yliopisto
Artikkeli: Vakuuden peräyttämisestä erityisesti factoringin näkökulmasta, DL 3/2018
 
Jouni Weckström, asianajaja, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy, Helsinki ja
Niklas Thibblin, asianajaja, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy, Helsinki
Artikkeli: Osakeyhtiön hallituksen vastuu – törkeä huolimattomuus veronkorotuksen määräämisessä, DL 4/2018
 
Seppo Penttilä, OTT, professori, Tampereen yliopisto
Artikkeli: Saamisten arvonalenemiset, menetykset ja konvertointi omaksi pääomaksi yritysverotuksessa, DL 4/2018
 
Tarja Koskela, OTT, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
Artikkeli: Ankaroittiko rikoslain muutos oikeuskäytäntöä eläinsuojelurikoksissa?, DL 5/2018
 
Heidi Härkönen, OTM, väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto
Artikkeli: Muoti tekijänoikeudellisena teoksena: näkökulmia käyttötaiteen teoskynnykseen ja kopiointiin Suomessa, DL 6/2018
 
Lisätietoa:
Heidi Enne, tiedottaja, Defensor Legisin toimituspäällikkö
p. 040 510 8238 | etunimi.sukunimi@asianajajaliitto.fi
 
 
Defensor Legis -lehteä julkaisee Suomen Asianajajaliitto. Oikeudellinen aikakauskirja on ilmestynyt vuodesta 1920. Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
 
Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajia on Suomessa noin 2 100. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja.