Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.9.2023 Oikeusuutiset

KKO: Takausvastuun kohdentuminen rahoitussopimukseen perustuvaan päävelkaan oli yksilöity riittävällä tavalla myös tulevien vastuiden osalta – hallituksen varajäsen ei ole yksityistakaaja

KKO:2023:60 Takaus – Yleistakaus – Yleistakauksen rajoitukset – Yksityistakaaja X Oy ja rahoitusyhtiö olivat sopineet X Oy:n laskusaatavien rahoittamisesta. X Oy:n hallituksen varajäsen oli rahoitussopimuksen tekemisen yhteydessä antanut yleistakauksen kaikista X Oy:n nykyisistä ja tulevista veloista rahoitusyhtiölle tiettyyn rahamääräiseen ylärajaan saakka. Rahoitusyhtiö vaati takaajalta suoritusta rahoitussopimuksen tekemisen jälkeen rahoittamistaan laskusaatavista.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kko-takausvastuun-kohdentuminen-rahoitussopimukseen-perustuvaan-paavelkaan-oli-yksiloity-riittavalla-tavalla-myos-tulevien-vastuiden-osalta-hallituksen-varajasen-ei-ole-yksitysitakaaja/
15.5.2023 Oikeusuutiset

Vuokravakuutena ollutta omavelkaista takausta kohtuullistettiin – vuokranantajan olisi tullut päättää vuokrasopimus

KKO:2023:31 Oikeustoimi – Oikeustoimen kohtuullistaminen – Takaus – Omavelkainen takaus A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Vuokrasopimuksen oli sovittu olevan voimassa kolmen vuoden määräajan ja jatkuvan sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Vuokralaiset olivat laiminlyöneet vuokran maksun pian vuokrasuhteen alettua ja laiminlyönnit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/vuokravakuutena-ollutta-omavelkaista-takausta-kohtuullistettiin-vuokranantajan-olisi-tullut-paattaa-vuokrasopimus/
8.3.2022 Oikeusuutiset

Liikennelupatakauksen antaneen pankin katsottiin olevan velkojana oikeutettu kyseisen takauksen perusteella jaettaviin varoihin

Vaa­HO:2022:1 Konkurssi – Velkojainkokouksen päätöksen moite – Takaus – Omavelkainen takaus – Takaussitoumuksen tulkinta – Saamisen lakkaaminen Pankki oli siinä tapauksessa, että kuljetusyhtiölle myönnetään liikenteen palveluista annetun lain mukainen liikennelupa, antanut yhtiön hyväksi omavelkaisen takauksen sellaisten saatavien maksamisesta, joiden suorittamiseen yhtiö oli ollut velvollinen ja jotka olivat syntyneet sen harjoittamasta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/liikennelupatakauksen-antaneen-pankin-katsottiin-olevan-velkojana-oikeutettu-kyseisen-takauksen-perusteella-jaettaviin-varoihin/
16.4.2021 Oikeusuutiset

Finnairin hyväksi annettu valtiontakaus oli unionin oikeuden mukainen

Suomen covid-19-pandemian yhteydessä lentoyhtiö Finnairin hyväksi antama takaus, jonka tarkoituksena on auttaa Finnairia saamaan eläkerahastolta 600 miljoonan euron suuruinen laina, jolla on tarkoitus kattaa sen tarvitsema käyttöpääoma, on unionin oikeuden mukainen. Takaus oli tarpeellinen Suomen taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi, kun otetaan huomioon Finnairin merkitys Suomen taloudelle Suomi ilmoitti 13.5.2020…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/finnairin-hyvaksi-annettu-valtiontakaus-oli-unionin-oikeuden-mukainen/
19.12.2019 Oikeusuutiset

Lainasopimuksessa oleva välityslauseke sitoi myös lainasta takauksen antanutta yritystä

KKO:2019:111 Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen – Välityssopimus – Takaus Suomalainen lainanantajayhtiö oli välimiesoikeudessa vaatinut lainasopimuksessa tarkoitetun lainan takaisinmaksua intialaisilta, samaan konserniin kuuluneilta velallisyhtiöltä ja lainan takaisinmaksun vakuudeksi takaussitoumuksen antaneelta yhtiöltä. Lainasopimuksessa oli välityslauseke. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla katsottiin, että lainasopimuksen mukainen välityssopimus sitoi takaussitoumuksen antanutta yhtiötä, eikä välimies…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lainasopimuksessa-oleva-valityslauseke-sitoi-myos-lainasta-takauksen-antanutta-yritysta/
5.2.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittynyt maksullinen takaus todettiin viran puolesta ehdoiltaan kohtuuttomaksi ja selvästi perusteettomaksi

KKO:2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Euroopan unionin oikeus S oli ottanut R Oy:ltä 30 euron pienlainan, jonka saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainansaajan hankkima henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. S oli valinnut takaajaksi A Oy:n, jonka palvelu edellytti B Oy:n maksullisen tekstiviestipalvelun käyttämistä. A Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/pikavippiin-liittynyt-maksullinen-takaus-todettiin-viran-puolesta-ehdoiltaan-kohtuuttomaksi-ja-selvasti-perusteettomaksi/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Takaaja ei voinut vedota vuokravakuuden enimmäismäärää koskevaan säännökseen

KKO:2017:91 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vakuus Takaus A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain vakuuden enimmäismäärää koskevan 8 §:n 2 momentin säännöksen ei katsottu rajoittavan takaussitoumukseen perustuvaa vastuuta. KKO:2017:91

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/takaaja-ei-voinut-vedota-vuokravakuuden-enimmaismaaraa-koskevaan-saannokseen/
28.4.2016 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittyvä maksullinen takaus ja mobiilipalvelu olivat kohtuuttomia ehtoja, maksuvatimus hylättiin viranpuolesta

I-SHO:2016:4 Velkomus Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus – Kohtuuttomat ehdot Pikaluottoja myöntänyt rahoitusyhtiö oli liittänyt luoton myöntämisen edellytykseksi, että luotolle annetaan takaus. Kuluttaja oli sitoutunut luoton ottamisen yhteydessä hyväksymillään vakiosopimuksilla rahoitusyhtiön yhteistyökumppaneiden tarjoamiin maksulliseen takauspalveluun ja siihen liitettyyn maksulliseen mobiilipalveluun. Velkojana oleva yhtiö oli kanteella vaatinut,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/pikavippiin-liittyva-maksullinen-takaus-ja-mobiilipalvelu-olivat-kohtuuttomia-ehtoja-maksuvatimus-hylattiin-viranpuolesta/
25.1.2016 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden esittämästä ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 6 artiklan 2 alakohta – Tuomioistuimen toimivalta – Kolmannen siinä tuomioistuimessa, jossa alkuperäinen kanne on vireillä, kyseisen oikeudenkäynnin asianosaista vastaan nostama takaus- tai takautumisvaatimusta tai sivullisvaatimusta koskeva kanne Ennakkoratkaisupyyntö koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili-…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-korkeimman-oikeuden-esittamasta-ennakkoratkaisupyynnosta/
8.12.2015 Oikeusuutiset

Käräjänotaari ei voinut ratkaista tavanomaista hankalampaa velkomusasiaa

HelHO:2015:12 Käräjänotaari Toimivalta A oli ottanut 31.7.2007 allekirjoitetulla velkakirjalla pankki B:ltä lainaksi 27.000 euroa. Velan vakuutena oli ollut C ja D:n yhteisvastuullisesti antama takaus. C oli asetettu konkurssiin 19.2.2014. B oli irtisanonut luoton 19.3.2014 ja antanut A:lle 9.4.2014 saakka aikaa hankkia uuden vakuuden. A oli tarjonnut B:lle korvaavaksi vakuudeksi Lieksassa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/karajanotaari-ei-voinut-ratkaista-tavanomaista-hankalampaa-velkomusasiaa/