Finnairin hyväksi annettu valtiontakaus oli unionin oikeuden mukainen

16.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomen covid-19-pandemian yhteydessä lentoyhtiö Finnairin hyväksi antama takaus, jonka tarkoituksena on auttaa Finnairia saamaan eläkerahastolta 600 miljoonan euron suuruinen laina, jolla on tarkoitus kattaa sen tarvitsema käyttöpääoma, on unionin oikeuden mukainen.

Takaus oli tarpeellinen Suomen taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi, kun otetaan huomioon Finnairin merkitys Suomen taloudelle

Suomi ilmoitti 13.5.2020 Euroopan komissiolle suomalaisen lentoyhtiö Finnair Plc:n hyväksi valtiontakauksena toteutettavasta tukitoimenpiteestä, jonka tarkoituksena on auttaa Finnairia saamaan eläkerahastolta 600 miljoonan euron suuruinen laina, jolla on tarkoitus kattaa sen tarvitsema käyttöpääoma. Takaus, jonka määrä kattaa 90 prosenttia lainasta, on voimassa enintään kolme vuotta, ja sen perusteella voitiin hakea maksua vain, jos eläkerahasto ei saa suoritusta Finnairilta.
Komissio viittasi tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa1 antamaansa tiedonantoon ja katsoi Finnairille myönnetyn takuun olevan valtiontukea, joka soveltuu sisämarkkinoille SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla. Tämän määräyksen mukaan tukea jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen voidaan tietyin edellytyksin pitää sisämarkkinoille soveltuvana.
Lentoyhtiö Ryanair nosti kanteen, jossa se vaati komission päätöksen kumoamista ja jonka unionin yleisen tuomioistuimen laajennettu kymmenes jaosto on nyt hylännyt. Unionin yleinen tuomioistuin tutki tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa sellaisen yksittäisen valtiontuen lainmukaisuutta, joka on toteutettu covid-19-pandemian seurauksiin vastaamiseksi, SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan kannalta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta ensinnäkin SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan kannalta.
Väitteistä, joiden mukaan tuki, joka hyödyttää vain yhtä yksittäistä yritystä, ei sovellu jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa yhtäältä, että kyseistä määräystä sovelletaan sekä tukijärjestelmiin että yksittäisiin tukiin. Yksittäinen tuki voidaan todeta sisämarkkinoille soveltuvaksi, jos se on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen asianomaisen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi.

Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi tämän jälkeen, että Finnairin mahdollisella konkurssilla olisi ollut vakavia seurauksia Suomen taloudelle, joten valtiontakaus, jolla pyritään säilyttämään Finnairin toiminta ja välttämään se, että Finnairin mahdollinen konkurssi häiritsisi Suomen taloutta entisestään, soveltuu omalta osaltaan Suomen taloudessa olevan covid-19-pandemiasta aiheutuneen vakavan häiriön poistamiseen.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments