Liikennelupatakauksen antaneen pankin katsottiin olevan velkojana oikeutettu kyseisen takauksen perusteella jaettaviin varoihin

8.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2022:1 Konkurssi – Velkojainkokouksen päätöksen moite – Takaus – Omavelkainen takaus – Takaussitoumuksen tulkinta – Saamisen lakkaaminen

Pankki oli siinä tapauksessa, että kuljetusyhtiölle myönnetään liikenteen palveluista annetun lain mukainen liikennelupa, antanut yhtiön hyväksi omavelkaisen takauksen sellaisten saatavien maksamisesta, joiden suorittamiseen yhtiö oli ollut velvollinen ja jotka olivat syntyneet sen harjoittamasta luvanvaraisesta tieliikenteestä. Yhtiön jouduttua konkurssiin sen konkurssivelkojat olivat päätöksellään katsoneet, että pankilla oli ollut oikeus saada antamastaan takauksesta suoritus sellaisille saatavilleen, jotka olivat perustuneet sen yhtiölle antamiin, luotollista yritystiliä ja käyttöpääomaa koskeneisiin luottoihin.

Velkojainkokouksen päätöksen ei katsottu olevan konkurssilain 15 luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla omiaan tuottamaan pankille yhtiön velkojana epäoikeutettua etua toisen velkojan eli Verohallinnon kustannuksella eikä päätöstä pidetty muutoinkaan Verohallintoa kohtaan ilmeisen kohtuuttomana, koska pankin saatavien yhtiöltä katsottiin takaussitoumuksen sanamuodon perusteella kuuluvan takauksen alaan eikä pankin saamisoikeus ollut lakannut myöskään niin sanottua yhtymistä tai yhtymystä (konfuusio) koskevien oikeusohjeiden nojalla.

Vaa­HO:2022:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments