Takaajan takautumissaatava velallista vastaan ei vanhentunut velkojan hankkiman ulosottoperusteen määräaikaa koskevan säännöksen johdosta

20.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:36
Takaus – Takautumisoikeus
Saamisen vanhentuminen

Takaaja oli maksanut päävelan ennen kuin päävelasta annetun
ulosottoperusteen määräaika oli kulunut umpeen. Tämä määräaika oli
kuitenkin päättynyt ja velkojan saatava oli ulosottokaaren 2 luvun 27
§:n nojalla vanhentunut ennen kuin takaaja nosti takautumissaatavansa
perusteella kanteen velallista vastaan. Korkein oikeus katsoi, ettei
takaajan takautumissaatava velallista vastaan ollut vanhentunut velkojan
hankkiman ulosottoperusteen määräaikaa koskevan säännöksen johdosta.
Koska asiassa ratkaisevaa ei ollut päävelasta säädetty vanhentumisaika,
takauslain siirtymäsäännöksillä ei ollut merkitystä. (Ään.)

KKO:2013:36

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments