Työnantajan olisi tullut ryhtyä kohtuullisiin mukautuksiin luottamusmiehen työkyvyn alentumisen vuoksi – irtisanomisessa kyse syrjinnästä

30.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2023:38: Irtisanomissuoja – Kohtuulliset mukautukset – Luottamusmiehen työsopimuksen irtisanominen – Syrjintä – Työkyky – Työntekijöiden enemmistön suostumus – Valvontavelvollisuus – Vamma

Luottamusmiehen työsopimus oli irtisanottu työkyvyn olennaisen ja pysyvän vähentymisen perusteella. Työnantaja ei ollut hankkinut luottamusmiehen edustamien työntekijöiden enemmistön suostumusta irtisanomiselle, koska tämä olisi työnantajan mukaan edellyttänyt luottamusmiehen terveydentilaan liittyvien salassa pidettävien tietojen ilmaisemista työntekijöille. Tuomiossa katsottiin, että työkyvyn olennaisen ja pysyvän vähentymisen perusteella irtisanottaessa suostumus on mahdollista pyytää tähän perusteeseen viitaten yksilöimättä tarkemmin työkyvyn alentumisen taustalla olevia terveystietoja. Edustettavilla on edellytykset arvioida luottamusmiehen työkykyä ja työstä selviytymistä ilman että työnantaja ilmaisee tällaisia tietoja. Koska suostumusta ei ollut pyydetty, ei työnantajalla ollut työehtosopimuksen mukaisia perusteita irtisanoa luottamusmiehen työsopimusta. Työnantaja velvoitettiin suorittamaan työntekijälle korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Työnantajaliitto tuomittiin hyvityssakkoon.

Tuomiossa katsottiin jääneen näyttämättä, että luottamusmiehellä ei olisi ollut edellytyksiä selviytyä työpaikalla tarjolla olevista työtehtävistä kohtuullisin mukautuksinkaan. Luottamusmiehen työkyvyn ei siten ollut näytetty vähentyneen olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei olisi voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Sen sijaan jättämällä tekemättä kohtuulliset mukautukset työnantajan katsottiin päättäneen luottamusmiehen työsopimuksen vammaisuuden perusteella syrjinnän kiellon vastaisesti, mikä oli otettava huomioon päättämiskorvauksen määrää korottavana tekijänä. (Ään. korvauksen määrästä.)

Korvauksen määrään vaikuttavat seikat kokonaisuudessaan huomioon ottaen työtuomioistuin harkitsee kohtuulliseksi korvauksen määräksi 21 kuukauden palkkaa vastaavat 70.380,66 euroa, josta määrästä kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava määrä katsotaan aineettoman vahingon korvaukseksi.

Vähemmistö:

Korvauksen määrään vaikuttavat seikat kokonaisuudessaan huomioon ottaen harkitsen kohtuulliseksi korvauksen määräksi 18 kuukauden palkkaa vastaavat 60.326 euroa, josta määrästä viiden kuukauden palkkaa vastaava määrä katsotaan aineettoman vahingon korvaukseksi.

TT 2023:38

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments