Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.5.2022 Oikeusuutiset

Työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen edustajat olivat lakkauttaneet luottamusmiehen tehtävän – syyksi luettiin työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen

KKO:2022:35 Työrikos – Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen – Työehtosopimus – Työsopimus – Luottamusmies Työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen edustajat olivat lakkauttaneet yrityksessä luottamusmiehen tehtävän. Korkein oikeus katsoi, että työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamista koskevalla säännöksellä suojattiin järjestäytyneiden työntekijöiden oikeutta valita luottamusmies. Työehtosopimuksen yleissitovuuden ulottuvuudella ei ollut merkitystä rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen. Yrityksen edustajien syyksi luettiin työntekijöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyonantajaliittoon-kuulumattoman-yrityksen-edustajat-olivat-lakkauttaneet-yrityksessa-luottamusmiehen-tehtavan-syyksi-luettiin-tyontekijoiden-jarjestaytymisvapauden-loukkaaminen/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Asema työsuojeluvaltuutettuna tai luottamusmiehenä ei vaikuttanut työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta tuomittuihin korvauksiin

THO:2019:11 Työsopimus – Liikkeen luovutus – Työsopimuksen päättäminen – Luottamusmies – Työsuojeluvaltuutettu N Oy ei ollut ottanut tapahtuneesta liikkeen luovutuksesta huolimatta palvelukseensa seitsemää luovuttajan palveluksessa ollutta työntekijää. Mitattaessa työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä tuomittavia korvauksia merkitystä ei ollut sillä, että A oli toiminut työsuojeluvaltuutettuna ja C luottamusmiehenä. THO:2019:11

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/asema-tyosuojeluvaltuutettuna-tai-luottamusmiehena-ei-vaikuttanut-tyosuhteen-perusteettoman-paataamisen-johdosta-tuomittuihin-korvauksiin/
14.11.2017 Oikeusuutiset

Rangaistus jätettiin tuomitsematta luottamusmiehen perusteettoman irtisanomisen johdosta

HelHO:2017:12 Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen A oli työnantajan edustajana irtisanonut luottamusmiehen työntekijän henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella. Ennen irtisanomista A ei ollut varmistautunut henkilökohtaisten irtisanomisperusteiden olemassaolosta eikä hankkinut enemmistön suostumusta niiltä työntekijöiltä, joita luottamusmies oli edustanut. Irtisanominen oli näin ollen tapahtunut ilman laissa säädettyä ja työehtosopimuksessa määrättyä perustetta. Hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/rangaistus-jatettiin-tuomitsematta-luottamusmiehen-perusteettoman-irtisanomisen-johdosta/
10.4.2017 Oikeusuutiset

Työnantajan tuli noudattaa luottamusmiehen irtisanomismenettelyä valintamenettelyssä tapahtuneesta virheestä huolimatta.

KKO:2017:16 Työsopimus – Luottamusmies – Työsopimuksen päättäminen J työskenteli peltiseppänä K Oy:ssä, jossa työntekijöillä ei ollut ollut luottamusmiestä. J kysyi kolmea lukuun ottamatta kaikilta ammattiosastoon kuuluvilta työntekijöiltä, kannattavatko ja haluavatko he J:n valintaa luottamusmieheksi. Kun kannatusta oli, J toimitti 27.11.2012 työnantajalle itse täyttämänsä ilmoituksen luottamusmiesvalinnasta. Kun työnantaja vaati J:tä järjestämään…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/tyonantajan-tuli-noudattaa-luottamusmiehen-irtisanomismenettelya-valintamenettelyssa-tapahtuneesta-virheesta-huolimatta/
13.5.2016 Oikeusuutiset

Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista

Työn tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla siten, että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella. Oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava tuomioistuinvirasto palvelisi koko tuomioistuinlaitosta. Toimeksiannon mukaan oikeusministeriö vastaisi jatkossakin tuomioistuimiin liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä kuten lainvalmistelusta ja muiden valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta, strategisista linjauksista, kehys- ja talousarviovalmistelusta sekä tärkeimmistä EU- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/toimikunta-valmistelemaan-tuomioistuinviraston-perustamista/