KKO:n vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa valituslupaharkintaa ja rikosasioiden nimikkeitä korkeimmassa oikeudessa

9.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2022 on jul­kais­tu. Se si­säl­tää sekä asian­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta että mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen kor­keim­man oi­keu­den toi­min­taan vii­me vuon­na.
Oikeusneuvos Kirsti Uusitalo avaa artikkelissaan korkeimman oikeuden valituslupaharkintaa. Hän kirjoittaa, että muutoksenhaun kohteena olevan oikeuskysymyksen ja oikeustapauksen laatu sekä valituslupahakemus ratkaisevat sen, voidaanko valituslupa myöntää.

Oikeusneuvos Timo Ojala puolestaan jakaa havaintojaan rikosasioiden nimikkeistä. Korkeimmassa oikeudessa käsiteltävien rikosnimikkeiden suhteelliset osuudet poikkeavat merkittävästi vertailussa sekä käräjäoikeusvaiheeseen että hovioikeusvaiheeseen. Korkeimman oikeuden prejudikaattityö kohdistuu rikosasioissa valtaosaltaan asioihin, jotka ovat käräjäoikeuksissa harvinaisia.

Vuosikertomus sisältää myös presidentti Tatu Leppäsen ja kansliapäällikkö Wilhelm Norrmanin katsaukset kertomusvuoteen. Esittelyyn pääsee lisäksi korkeimman oikeuden viestintä.

Saapuneiden asioiden määrä väheni, ratkaistujen kasvoi
Vuosikertomukseen sisältyy kattava tilasto-osuus. Tilastoista käy ilmi, että korkeimpaan oikeuteen saapuneiden asioiden määrä pienentyi jonkin verran. Korkeimpaan oikeuteen saapui kaikkiaan 1 876 asiaa eli yli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (2 005 asiaa). Vähenemiseen vaikutti se, että asioiden käsittely hidastui hovioikeuksissa ja käräjäoikeuksissa korona-aikana. Määrällisesti suurimman osan asioista muodostivat valituslupahakemukset, joita saapui 1 684.

Korkein oikeus ratkaisi vuonna 2022 yhteensä 1 917 asiaa eli noin 40 asiaa enemmän kuin mitä korkeimpaan oikeuteen saapui. Valituslupia myönnettiin 129.

Ennakkopäätöksiä julkaistiin 81. Ennakkopäätösten aiempaa pienempi lukumäärä selittyy lähinnä korkeimpaan oikeuteen saapuneiden asioiden ja edellisenä vuonna myönnettyjen valituslupien lukumäärän pienentymisellä. Hovioikeuksissa vireillä olevien asioiden lukumäärä on viime vuosina kasvanut, joten korkeimpaan oikeuteen saapuvien juttujen lukumäärän voidaan ennakoida kasvavan.

Viime vuosina lyhentyneet käsittelyajat pitenivät hieman. Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,3 kuukautta (5,0 kk vuonna 2021). Asioiden, joissa valituslupahakemus hylättiin, käsittelyaika oli keskimäärin 4,4 kuukautta (4,0 kk). Ennakkopäätösten ja muiden asiaratkaisujen käsittelyaika oli 16,5 kuukautta (15,3 kk).

Vuosikertomus 2022

Tiedote

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments