Kuntosalin toiminta oli voitu keskeyttää tartuntatautilain nojalla – kuntoilijalla ei asiasta valitusoikeutta

30.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:9 Tartuntatautiasia – Covid-19 – Aluehallintoviraston määräys – Tilojen väliaikainen sulkeminen – Kuntosali – Kuntourheilija – Valitusoikeus – Kuntokeskus – Asian selvittäminen – Päätöksen perusteleminen

Aluehallintovirasto oli tartuntatautilain 58 g §:n (447/2021) nojalla määrännyt eräiden tilojen, muun ohella kuntosalien ja uimahallien, väliaikaisesta sulkemisesta covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen kuntourheilija A sekä kuntosalitoimintaa harjoittava yritys. Hallinto-oikeus tutki molemmat valitukset ja vahvisti aluehallintoviraston päätöksen lainvastaisuuden.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:lla ollut ollut oikeutta valittaa aluehallintoviraston päätöksestä. Päätöstä ei ollut nimenomaisesti kohdistettu A:han eikä sillä ollut asetettu velvollisuuksia, rajoituksia tai kieltoja, joiden toteuttamisesta juuri A olisi ollut oikeudellisesti vastuussa. Päätös ei ollut vaikuttanut A:n oikeudelliseen asemaan välittömästi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallinto-oikeuden olisi tullut jättää A:n valitus tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi edelleen, että asiantuntemus covid-19-taudin leviämisen riskeistä oli otettu asianmukaisesti huomioon aluehallintoviraston päätöksenteossa. Aluehallintoviraston päätös oli perustunut riittävään selvitykseen ja perusteltu asianmukaisesti. Hallinto-oikeuden päätös, jolla aluehallintoviraston päätöstä oli kuntosalitoimintaa harjoittavan yrityksen valituksen johdosta pidetty lainvastaisena kuntosalien osalta, kumottiin.

Ks. myös KHO 2020:108, KHO 2022:63 ja KHO 2022:140

KHO:2023:9

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments