Rikoslakirikosten käsittelyaika esitutkinnassa oli keskimäärin 160 päivää vuonna 2021

9.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tilastokeskusken tietojen perusteella rikoslakirikosten käsittelyaika esitutkinnassa vuonna 2021 oli keskimäärin 160 päivää.  Tämä on noin 18 päivää enemmän kuin vuonna 2020. Käsittelyn keston mediaani oli 74 päivää. Käsittelyn kesto on laskettu tallennuspäivän ja kuittauspäivän erotuksena kuittausvuoden mukaan. Tämä ei vastaa suoraan esitutkinnan kestoa, sillä esitutkinta ei ala heti kun asia tallennetaan PATJA-järjestelmään. Poliisin määräämien sakkorangaistusten vastustustapauksissa poliisi ei aloita esitutkintaa ennen 30 päivän maksuajan päättymistä. Sakkolain muutos vuonna 2016 näkyy käsittelyn keston kasvuna. Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos selvittivät 306 600 rikoslakirikosta ja näiden selvitysprosentti oli 57,7. Ilmoitettujen rikosten uhreista 27 700 oli miehiä ja 26 600 naisia.

Raiskausrikosten käsittelyn keston mediaani 226 päivää.

Lue lisää Tilastokeskuksen tiedotteesta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments