Täydentävää lainsäädäntöä rikosasioita koskevaan eurooppalaiseen tutkintamääräykseen

23.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasavallan presidentti vahvisti tänään lain, jolla täydennetään rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Lailla mahdollistetaan muutoksenhaku Suomessa annettuihin tutkintamääräyksiin. Laki tulee voimaan 23.12.2021.

Lainmuutos perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen 11.11.2021 antamaan tuomioon. Sen mukaan eurooppalaisen tutkintamääräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännössä tulee säätää oikeussuojakeinosta sellaisen eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista vastaan, joka koskee kotietsinnän tai takavarikoinnin suorittamista taikka todistajan kuulemista videokokouksen avulla.

Eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä annetussa direktiivissä säädetään todisteiden hankkimista koskevasta yhteistyöstä rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Täydentävää lainsäädäntöä rikosasioita koskevaan eurooppalaiseen tutkintamääräykseen

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments