Pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä olevan yhtäjaksoisen maassaoleskeluajan tulee täyttyä ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä asiassa

8.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:174 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytykset – Asumisaikaedellytyksen täyttyminen – Muutoksenhakuvaihe

Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Irakin kansalaiselle A:lle pysyvää oleskelulupaa, koska A ei ollut oleskellut Suomessa ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhtäjaksoisesti neljää vuotta. Lisäksi pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle oli ulkomaalaislain 57 §:ssä tarkoitettu este. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen, mutta katsonut, että ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentissa tarkoitettu neljän vuoden asumisaikaedellytys oli täyttynyt Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen, minkä vuoksi hallinto-oikeus oli arvioinut päätöksessään vain ulkomaalaislain 57 §:ssä tarkoitettua pysyvän oleskeluluvan myöntämisen estettä.

Asiassa oli kysymys pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä ja siitä, oliko hallinto-oikeus voinut katsoa ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetun neljän vuoden asumisaikaedellytyksen täyttyneen vasta muutoksenhakuvaiheessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, jos ulkomaalainen ei ole oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljää vuotta ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla Maahanmuuttoviraston päätöksen tekohetkellä. Kun A:n tapauksessa kyseinen edellytys ei ollut täyttynyt, oli Maahanmuuttovirasto voinut hylätä hänen oleskelulupahakemuksensa jo ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentin perusteella. Hallinto-oikeus ei ollut voinut arvioida asiaa toisin asumisaikaedellytyksen osalta vain sen vuoksi, että asumisaikaedellytys oli täyttynyt muutoksenhakuvaiheessa.

Äänestys 4 – 1.

KHO:2021:174

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments