Syyttäjällä ei muutoksenhakuoikeutta kun osa vangitsemisperusteista hylätään, mutta tuomioistun kuitenkin on päätynyt vangitsemiseen

15.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:75 Pakkokeino – Vangitseminen – Muutoksenhaku – Kantelu

Syyttäjä oli vangitsemisasiaa käräjäoikeudessa uudelleen käsiteltäessä vaatinut, että A määrätään pidettäväksi edelleen vangittuna seitsemästä rikoksesta epäiltynä. Syyttäjä oli perustellut vaatimustaan jatkamis-, karttamis- ja sotkemisvaaralla. Käräjäoikeus oli määrännyt A:n pidettäväksi edelleen vangittuna vain kahdesta rikoksesta epäiltynä sotkemisvaaran perusteella.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että syyttäjällä ei ollut oikeutta hakea kantelemalla muutosta käräjäoikeuden päätökseen, vaikka kaikkia vangittuna pitämistä koskevan vaatimuksen perusteita ei ollut hyväksytty.

KKO:2021:75

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments