Osakas ei menettänyt oikeuttaan vaatia asuntoyhtiöltä vahingonkorvausta sillä perusteella, ettei hän ollut ilmoittanut yhtiön teettämissä töissä ilmenneistä virheistä yhtiölle viivytyksettä

29.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:35 Asunto-osakeyhtiö – Vahingonkorvaus – Rakennuksen kunnossapito

Asunto-osakeyhtiö oli teettänyt kustannuksellaan A:n hallitseman huoneiston kylpyhuoneessa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluneiden rakenteiden korjauksia. Korjausten vuoksi yhtiö oli velvollinen uusimaan myös A:n kylpyhuoneen sisäosat. A:n mukaan korjaustöissä oli virheitä, ja hän vaati yhtiöltä vahingonkorvausta sillä perusteella, että yhtiö oli laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa korjaustöitä. Yhtiö katsoi A:n menettäneen oikeutensa vaatia korvausta, kun virheestä ei ollut viipymättä ilmoitettu yhtiölle.

Korkein oikeus katsoi, että A ei ollut täyttänyt asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 8 §:ssä säädettyä ilmoitusvelvollisuuttaan yhtiöön nähden. Tästä ei kuitenkaan seurannut, että A olisi menettänyt oikeutensa vaatia yhtiöltä vahingonkorvausta.

KKO:2021:35

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments