Korkein oikeus lyhensi käsittelyaikojaan

3.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus onnistui viime vuonna kaikissa asiaryhmissä tavoitteessaan nopeuttaa juttujensa käsittelyä.

Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2019 kaikkiaan 2 028 asiaa eli lähes yhtä monta kuin vuotta aikaisemmin (2 055 asiaa). Määrällisesti suurimman osan niistä muodostivat valituslupahakemukset, joita saapui 1 802. Valituslupia myönnettiin 125, joten myönnettyjen valituslupien määrä oli 6,9 prosenttia saapuneiden valituslupahakemusten määrästä. Korkein oikeus ratkaisi 2 069 asiaa eli suuremman määrän kuin samaan aikaan tuli vireille uusia juttuja. Ennakkopäätöksiä julkaistiin nyt 112, mikä on enemmän kuin viimeisimpinä vuosina keskimäärin.

Valituslupahakemusten joukossa osuuttaan kasvattivat edelleen asiat, joissa hovioikeus ei ollut myöntänyt valittajalle jatkokäsittelylupaa. Vuonna 2019 tällaisia hakemuksia oli yli kolmasosa (37 %) kaikista valituslupahakemuksista, riita-asioiden kohdalla osuuden ollessa jopa ennätykselliset 46 prosenttia.

Korkein oikeus onnistui viime vuonna kaikissa asiaryhmissä tavoitteessaan nopeuttaa juttujensa käsittelyä. Kaikkien toimintavuonna ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni nyt 5,4 kuukaudeksi. Hylättyjen valituslupahakemusten kohdalla käsittelyaika lyheni 3,8 kuukaudeksi, kun keskiarvo oli ollut kahtena edellisvuonna 5,1 kuukautta (2017) ja 4,3 kuukautta (2018). Niissä tapauksissa, joissa valituslupa myönnettiin, käsittelyaika kokonaisuudessaan oli keskimäärin 18 kuukautta, mikä on noin puoli kuukautta lyhyempi kuin keskiarvo kahtena aiempana vuotena.

Viime vuonna korkeimmassa oikeudessa sovellettiin ensimmäistä vuotta oikeudenkäymiskaaren säännöstä yhden jäsenen toimivallasta käsitellä ja ratkaista valituslupa-asia, jos on ilmeistä, ettei valitusluvan myöntämiselle ole edellytyksiä. Jäsenet ratkaisivat yksin noin 20 prosenttia kaikista niistä valituslupa-asioista, joiden käsittely päättyi lupahakemuksen hylkäämiseen. Näissäkin tapauksissa ratkaisu tehdään esittelijän esityksestä.

Tiedote:Korkein oikeus lyhensi käsittelyaikojaan

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments