Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen selvitys huumausainerikosten rangaistuksista julkistettu

25.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Satasivuisen selvityksen johdannossa todetaan:

Vuonna 2019 käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke toteutettiin Helsingin ja Rovaniemen hovioikeuspiirien yhteishankkeena. Laatuhankkeen tehtävänantona oli rangaistuksen määrääminen huumausaine-, lääke- ja dopingrikoksissa. Työryhmälle tehtäväksi annettiin selvittää markkinoille tulleita uusia aineita ja niiden vaarallisuutta suhteessa muihin aineisiin, mahdollista uutta tietoa jo kauemmin markkinoilla olleista aineista, rangaistustason kehittymistä yleisesti tai jonkin yksittäisen aineen osalta, vertailua muiden valtioiden rangaistuskäytäntöön sekä tekijän osuutta rikoksen tekemisessä ja tämän tekijän vaikutusta rangaistuksen mittaamisessa.
Edellinen vastaavaa aihepiiriä koskeva laatuhanke toteutettiin 13 vuotta sitten. Sanotun laatuhankkeen jälkeen huumausainekauppa on muuttunut ja markkinoille tullut jatkuvasti uusia aineita sekä uusia tapoja aineiden hankkimiseen. Perinteisen vaihdannan lisäksi huumausainemarkkinat ovat yhä enenevässä määrin siirtyneet darknettiin (internettiin), missä huumaus-, doping- ja lääkeaiheiden myynti ja hankkiminen on entistä helpompaa ja nopeampaa. Myös aineiden laatu on muuttunut, ja useista uusista aineista jo pienestä määrästä ainetta on saatavissa huomattavan suuria käyttöannosmääriä. Edellä mainitun johdosta nykypäivänä rikoksentekijä saattaa esimerkiksi tulla tuomituksi useiden vuosien mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen rikoksesta, johon syyllistyminen ei aikaisempaan huumekauppaan verrattuna edellytä kovinkaan mittavaa valmistelua tai harkintaa. Tulisiko tällöin rikoksen tekemisen helppous ottaa huomioon myös rangaistusta määrättäessä tai tulisiko sen sijaan enemmän vaivaa ja valmistelua edellyttävä rikokseen syyllistyminen katsoa aikaisempaa moitittavammaksi? Entä miten rangaistus tulisi määrätä tilanteissa, joissa rikoksen kohteena ollut aine on uusi, eikä siitä ole saatavissa ainakaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä?

vastaajien erilaiselle asemalle ja osuudelle huumausainerikoksessa on annettava merkitystä rangaistusta mitattaessa. Hyvän tuomion perustelutavan mukaisesti tämä olisi myös syytä tuoda esille rangaistuksen määräämistä koskevissa perusteluissa.

Avainsanat