Ennakkopäätös ympäristön turmelemisesta ja rikoshyödyn menettämisestä

6.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:52 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Törkeä ympäristön turmeleminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Liiketoimintakielto

A oli vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa oli muun ohella otettu I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalta soranottoalueelta maa-ainesta lupamääräysten vastaisesti sekä läjitetty samalle alueelle jätemaata. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, ettei teolla ollut näytetty aiheutetun ympäristölle erityisen suurta vahingon vaaraa. A oli syyllistynyt ympäristön turmelemiseen.

A:n syyksi oli luettu myös toinen ympäristön turmeleminen. A tuomittiin yhteiseen seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Avainsanat