Generic filters
Exact matches only
1.10.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Verotuksessa käyttöön niin sanottua tehokasta katumista koskevat säännökset

Vuoden 2016 talousarvioesityksien yhteydessä hallitus on antanut lakiesityksen, joka sisältää niin sanottua tehokasta katumista verotuksessa koskevat säännökset. Sääntelyn tavoitteena on kannustaa verovelvollisia ilmoittamaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneet tiedot ja siten lisätä verotuloja hallinnollisesti kevyemmällä menettelyllä Samalla aiemmin verotuksen ulkopuolella olleet tulot ja varat tulisivat verotuksen piiriin Suomessa myös tulevina vuosina. Taustalla…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtiovarainministerio-verotuksessa-kayttoon-niin-sanottua-tehokasta-katumista-koskevat-saannokset/
6.3.2015 Oikeusuutiset

KHO pyytää EUT:n ennakkoratkaisua raippaveron syrjivyydestä

KHO:2015:30 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tuloverotus – Ennakkoperintä – Eläketulon lisävero – Unionin oikeuden soveltamisala – Ikään perustuvan syrjinnän kielto – Työsyrjintädirektiivi – Euroopan unionin perusoikeuskirja Eläketulon lisäveroa koskevaa lakia tuloverolain muuttamisesta (785/2012) on sovellettu ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa. Luonnollisen henkilön on mainitun lain 124 §:n 1 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/kho-pyytaa-eutn-ennakkoratkaisua-raippaveron-syrjivyydesta/
31.12.2014 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus alensi veronkorotusta kun vuokratulot oli ilmoitettu myöhässä kehotuksen jälkeen

Helsingin HAO: Verotusmenettely – Veronkorotus – Tuloverotus – Luonnollinen henkilö – Ajallaan ilmoittamatta jätetty tulo – Ilmoituksen antaminen kehotuksen jälkeen Asiassa oli kysymys veronkorotuksen määräämisestä muun muassa ajallaan ilmoittamatta jääneiden merkittävän suuruisten vuokratulojen perusteella. A oli saanut verovuodelta 2011 vuokratuloa bruttomääräisesti yhteensä 332 553,63 euroa. Vuokratulon määrä nettona oli yhteensä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/hallinto-oikeus-alensi-veronkorotusta-kun-vuokratulot-oli-ilmoitettu-myohassa-kehotuksen-jalkeen/