Generic filters
Exact matches only
7.5.2019 Tiedotteet

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta voimaan 1.5.2019

Asiakkaan tuntemista koskeviin säännöksiin tuli muutoksia 1.5.2019 voimaan tulleessa rahanpesulain muuttamista koskevassa laissa (573/2019).   Asianajotoiminnassa huomioitavia muutoksia ovat mm. velvollisuus tarkistaa yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajin tiedot asianmukaisesta rekisteristä sekä velvollisuus tunnistaa yhteisöasiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittinen vaikutusvalta.   Asiakkaan tuntemista koskevan 3. luvun 2 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen, ml.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/laki-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta-voimaan-1-5-2019/
24.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Terrorismi: tiukemmat EU-säännöt kotitekoisia pommeja vastaan

Euroopan parlamentin hyväksymien sääntöjen myötä kotitekoisiin räjähteisiin on jatkossa entistä vaikeampi saada hankittua ainesosia EU:ssa on ryhdytty lukuisiin toimiin terrori-iskujen ehkäisemiseksi. Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2019 esityksen päivittää sääntöjä, jotka koskevat kotitekoisten pommien ainesosina käytettyjä kemikaaleja. Mikä muuttuu? Tällä hetkellä kemikaalien lupa- ja rekisteröintijärjestelmät vaihtelevat suuresti EU-maiden välillä. Uusi asetus luo…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-parlamentti-terrorismi-tiukemmat-eu-saannot-kotitekoisia-pommeja-vastaan/
9.4.2019

Rahanpesun ja terrorismin torjunta

Rahanpesun ja terrorismin torjunta Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja paljastaminen ovat osa yhteiskuntavastuun kantamista.  Asianajajaliitto ohjeistaa ja valvoo Asianajajaliitto ohjeistaa asianajajia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä velvoitteista sekä valvoo, että asianajajat noudattavat rahanpesulain säännöksiä. Asianajajan on voitava osoittaa Asianajajaliitolle, että hänellä on omaan toimintaansa soveltuvat riskiperusteiset menettelyt asiakkaidensa…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/rahanpesun-ja-terrorismin-torjunta/
12.9.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Terrorismin ja rikollisuuden rahoitusta vastaan

Mepit haluavat tehostaa terrorismin ja rikollisuuden vastaista taistelua tarkemmalla rahavirtojen kontrollilla ja rahanpesun vastaisilla toimilla Tiukemmat, yhtenäisemmät säännöt rahanpesua vastaan Arvioiden mukaan rikollisin keinoin tuotetaan EU:ssa vuosittain 110 miljardia euroa, mikä vastaa yhtä prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Rikollinen ja rahanpesusta peräisin oleva raha saattaa päätyä terrorismin rahoitukseen. Rahanpesu on rikos kaikissa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/euroopan-parlamentti-terrorismin-ja-rikollisuuden-rahoitusta-vastaan/
1.6.2018 Oikeusuutiset

EU:n ministerineuvostossa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamista

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa esillä muun muassa maksukyvyttömyysdirektiivi ja pääsy sähköiseen todistusaineistoon EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 4.–5. kesäkuuta. Oikeusasioissa Suomea kokouksessa edustaa Suomen pysyvä edustaja Marja Rislakki. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamista. Kokouksessa pyritään pääsemään…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/eun-ministerineuvostossa-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-terrorismin-uhrien-tukemista-ja-rikosasioiden-sahkoisen-todistusaineiston-saatavuuden-tehostamista/
14.5.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Rahanpesu ja terrorismin rahoitus: uusien sääntöjen hyväksyminen

Neuvosto antoi 14. toukokuuta 2018 direktiivin, jolla vahvistetaan EU: n sääntöjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Direktiivillä 2015/849 pyritään sulkemaan rikollista rahoitusta vaarantamatta maksujärjestelmien normaalia toimintaa Muutosdirektiivi 2015/849 on osa toimintasuunnitelmaa, joka käynnistettiin Euroopassa vuonna 2016 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/euroopan-unionin-neuvosto-rahanpesu-ja-terrorismin-rahoitus-uusien-saantojen-hyvaksyminen/
16.4.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Dnro 10/2018   Lausuntopyyntönne: SMDno-2018-428, 2.3.2018 LAUSUNTO LUONNOKSISTA RAHANPESUN JA TERRORISMIN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN NOJALLA ANNETTAVIKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI   Suomen Asianajajaliitto on saanut sisäministeriöltä lausuntopyynnön koskien luonnoksia rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi. Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:   Valtioneuvoston asetuksilla on tarkoitus antaa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/lausunto-luonnoksista-rahanpesun-ja-terrorismin-estamisesta-annetun-lain-nojalla-annettaviksi-valtioneuvoston-asetuksiksi/
5.4.2018 Oikeusuutiset

Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

Itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten tulisi rangaistavaa. Nykyisin rangaistavaa on koulutuksen ottaminen vastaan toiselta henkilöltä. Hallitus esittää rikoslakiin muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Tarkoituksena on erityisesti tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamissa rajoissa. Esityksen mukaan törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/terrorismirikoksia-koskeviin-rangaistussaannoksiin-esitetaan-laajennuksia/
15.1.2018 Lausunnot

Lausunto terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 68/2017   Lausuntopyyntönne: OM 1/481/2016, 9.11.2017 TERRORISMIRIKOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ, OMML 67/2017   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 9.11.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien terrorismidirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintöä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 56/2017).   Suomen Asianajajaliitto (Asianajajaliitto) lausuu mietinnön johdosta seuraavan.       1.     Yleistä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-terrorismirikosdirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
8.11.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

Tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa. Oikeusministeri Antti Häkkänen vastaanotti tänään terrorismirikossääntelyä arvioineen työryhmän mietinnön. – Terrorismi haastaa erityisesti avoimet demokraattiset yhteiskunnat. Terrorismin torjunnassa on samaan aikaan puolustettava turvallisuutta ja avoimen yhteiskunnan kansalaisten perusoikeuksia. Terrorismin torjunta vaatii yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja laaja-alaista keinovalikoimaa. Terrorismirikossääntely on tärkeä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/tyoryhma-ehdottaa-laajennuksia-terrorismirikoksia-koskevaan-rangaistussaantelyyn/