Euroopan parlamentti: Terrorismi: tiukemmat EU-säännöt kotitekoisia pommeja vastaan

24.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentin hyväksymien sääntöjen myötä kotitekoisiin räjähteisiin on jatkossa entistä vaikeampi saada hankittua ainesosia

EU:ssa on ryhdytty lukuisiin toimiin terrori-iskujen ehkäisemiseksi.
Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2019 esityksen päivittää sääntöjä,
jotka koskevat kotitekoisten pommien ainesosina käytettyjä kemikaaleja.

Mikä muuttuu?

Tällä hetkellä kemikaalien lupa- ja rekisteröintijärjestelmät
vaihtelevat suuresti EU-maiden välillä. Uusi asetus luo yhteiset
EU-tason säännöt lupien myöntämiseen niille suuren yleisön jäsenille,
jotka tarvitsevat kemikaaleja laillisiin tarkoituksiin. Heistä
tehtäisiin jatkossa täysi turvallisuusselvitys ja
rikosrekisteritarkastus.

Uusissa säännöissä tulisi määritellä selkeästi, mitä tarkoitetaan
”suurella yleisöllä”, joka ei saa ostaa asetuksessa käsiteltyjä
kemikaaleja, ja ”ammattilaisilla”, jotka käyttävät kemikaaleja työssään.

Terroristit käyttävät usein räjähteiden valmistamiseen uusia
reseptejä, joiden ainesosista ei määrätä mitään nykyisissä säännöissä.
Komissio ehdottaakin uusien kemikaalien, kuten rikkihapon, lisäämistä
listaan.

Säännöt koskevat niin fyysisiä kuin verkko-ostoksiakin.

”On erityisen tärkeää varmistaa, että verkkokaupassa noudatetaan
asetuksen määräämiä sääntöjä ja rajoitetaan räjähteiden valmistamiseen
käytettyjen kemikaalien myyntiä,” Mamikis totesi.

Seuraavaksi

EU:n ministerineuvoston on vielä hyväksyttävä uudet säännöt ennen
kuin ne voivat astua voimaan. Tämän jälkeen jäsenmailla on 18 kuukautta
aikaa toimeenpanna säännöt.