EU:n ministerineuvostossa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamista

1.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa esillä muun muassa maksukyvyttömyysdirektiivi ja pääsy sähköiseen todistusaineistoon

EU:n oikeus- ja
sisäasiainneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 4.–5. kesäkuuta.
Oikeusasioissa Suomea kokouksessa edustaa Suomen pysyvä edustaja Marja
Rislakki. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa
maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien
tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden
tehostamista.

Kokouksessa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen
maksukyvyttömyysdirektiivin artikloista, jotka liittyvät uuden
mahdollisuuden antamiseen ylivelkaantuneille yrittäjille,
maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamiseen ja menettelyjen seurantaan.
Direktiiviehdotuksen mukaan yrittäjä voisi lähtökohtaisesti vapautua
veloistaan kolmen vuoden kuluttua konkurssiin asettamisesta tai
maksuohjelman alkamisesta.

Lisäksi kokouksessa on tarkoitus käydä
keskustelu terrorismin uhrien tukemisesta ja päättää jäsenvaltioiden
yhteistyön tehostamisesta uhrien auttamisessa. Kaikissa jäsenvaltiossa
tulisi perustaa yhteyspiste, joka tarjoaisi terrorismin uhreille tietoa
saatavilla olevasta tuesta, avusta, suojelusta ja korvauksista.

Kokouksessa
on myös tarkoitus käydä keskustelua rajat ylittävästä pääsystä
sähköiseen todistusaineistoon rikostutkinnan yhteydessä. Komissio antoi
ehdotuksen asiasta huhtikuussa. Teknologinen kehitys on muuttanut
rikollisuuden muotoja ja vaikuttanut rikosten selvittämiseen, joten
EU:ssa halutaan parantaa esimerkiksi sähköposteihin liittyvän
todistusaineiston saatavuutta rikostutkinnassa rajat ylittävissä
tilanteissa.

Lisätietoa oikeus- ja sisäasiainneuvostosta EU:n verkkosivuilla:  

Council Streaming (englanniksi): http://video.consilium.europa.eu/default.aspx 

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita:

http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/jha/2018/06/04-05/

OM:n tiedote: EU:n
oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa esillä muun muassa
maksukyvyttömyysdirektiivi ja pääsy sähköiseen todistusaineistoon

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments