Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.5.2022 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan kertoma ampumistapaus esti turvapaikan myöntämisen

Tu­run HAO: Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Poissulkemislauseke – Törkeä muu kuin poliittinen rikos – Lieventävät asianhaarat Hallinto-oikeus arvioi valittajan turvapaikkapuhuttelussaan kertoman tapahtumankuvauksen perusteella, että uhrin ampumista edeltävä tilanne, jossa uhri oli ampunut valittajan ja tämän veljeä kohti pään korkeudelle seinään, oli voinut olla valittajalle yllätyksellinen ja uhkaava. Sen jälkeen,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/turvapaikanhakijan-kertoma-ampumistapaus-esti-turvapaikan-myontamisen/
20.1.2022 Oikeusuutiset

KHO: Kotimaassaan kuolemaantuomitun turvapaikanhakijan saaman tuomion osalta Maahanmuuttovirastolla on laaja selvittämisvelvollisuus

KHO:2022:15 Ulkomaalaisasia – Kuolemantuomio – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Toissijainen suojeluasema − Poissulkemislauseke – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Maahanmuuttovirasto oli hyväksynyt tosiseikkana sen, että muutoksenhakijalle oli määrätty kuolemantuomio hänen kotimaassaan. Asiassa ei ollut voitu vakuuttua siitä, ettei kuolemantuomiota laiteta täytäntöön, mikäli muutoksenhakija palaisi kotimaahansa. Muutoksenhakijan katsottiin siten olevan kuolemantuomion vuoksi vaarassa kotialueellaan joutua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/kho-kotimaassaan-kuolemaantuomitun-turvapaikanhakijan-saaman-tuomion-osalta-maahanmuuttovirastolla-on-laaja-selvittamisvelvollisuus/
12.1.2021 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua PKK-järjestön jäsenten toiminnan muodostamasta esteestä saada turvapaikka

KHO:2021:6 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Terroristijärjestö – PKK – Henkilökohtainen vastuunalaisuus … poikkeussäännöksenä poissulkemislauseketta on tulkittava suppeasti. Pelkkä epäily tai spekulaatio ei riitä näyttökynnyksen ylittymiseen, vaan viranomaisen tulee näyttää, että asiassa on perusteltua tai vakavaa syytä epäillä henkilön tehneen poissulkemislausekkeessa tarkoitetun teon. — A:n asema ja tehtävät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kholta-kaksi-ratkaisua-pkk-jarjeston-jasenten-toiminnan-muodostamasta-esteesta-saada-turvapaikka/
17.11.2016 Oikeusuutiset

Turvapaikan epääminen poissulkemislausekkeen perusteella edellyttää yksilöllistä näyttöä henkilön syyllistymisestä tekoon, jonka perusteella turvapaikka voidaan jättää antamatta

KHO:2016:181 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Näytön arviointi – Näyttövelvollisuus – Perusteltua aihetta epäillä Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat katsoneet A:lla olevan perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella. Asiassa ei näin ollen ollut riitaa turvapaikan myöntämisen edellytyksistä. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat kuitenkin katsoneet…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/turvapaikan-epaaminen-poissulkemislausekkeen-perusteella-edellyttaa-yksilollista-nayttoa-henkilon-syyllistymisesta-tekoon-jonka-perusteella-turvapaikka-voidaan-jattaa-antamatta/
16.9.2015 Oikeusuutiset

Oman pienen lapsen pahoinpitely oli peruste olla antamatta suojelun perusteella oleskelulupa afganistanilaiselle

KHO:2015:136 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Poissulkemislauseke – Toissijainen suojelu – Törkeä rikos – Törkeä pahoinpitely – Ehdollinen vankeusrangaistus – Alaikäinen lapsi – Afganistan Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että Afganistanin kansalainen A sinänsä olisi kotimaansa yleisen turvallisuustilanteen perusteella ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla toissijaisen suojelun tarpeessa. Se oli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/oman-pienen-lapsen-pahoinpitely-oli-peruste-olla-antamatta-suojelun-perusteella-oleskelulupa-afganistanilaiselle/
26.8.2014 Oikeusuutiset

Afganistanin turvallisuuspalvelun vakoooja ja peitemies jäi ilman turvapaikkaa

KHO:2014:131 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Rikos ihmiskuntaa vastaan – Ei-poliittinen rikos – Henkilökohtainen vastuunalaisuus – Perusteltu aihe epäillä – Näytön arviointi Maahanmuuttovirasto totesi Afganistanin kansalaisen A:n olevan turvapaikan tarpeessa. Maahanmuuttovirasto ei kuitenkaan ollut myöntänyt A:lle turvapaikkaa, koska niin sanotun poissulkemislausekkeen nojalla oli perusteltua aihetta epäillä A:n syyllistyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/afganistanin-turvallisuuspalvelun-vakoooja-ja-peitemies-jai-ilman-turvapaikkaa/
19.2.2014 Oikeusuutiset

Rikoksesta perustellusti epäilylle ei tarvinnut antaa oleskelulupaa

KHO:2014:35 Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Poissulkemislauseke – Rikosepäily – Syyttömyysolettama – Törkeä rikos – Turvapaikka – Somalia – Al-Shabaab Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että Etelä-Somaliasta kotoisin oleva muutoksenhakija olisi kotimaansa yleisen turvallisuustilanteen perusteella ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun toissijaisen suojelun tarpeessa. Se oli kuitenkin soveltanut ulkomaalaislain 88…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/rikoksesta-perustellusti-epailylle-ei-tarvinnut-antaa-oleskelulupaa/