Turvapaikanhakijan kertoma ampumistapaus esti turvapaikan myöntämisen

10.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tu­run HAO: Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Poissulkemislauseke – Törkeä muu kuin poliittinen rikos – Lieventävät asianhaarat

Hallinto-oikeus arvioi valittajan turvapaikkapuhuttelussaan kertoman tapahtumankuvauksen perusteella, että uhrin ampumista edeltävä tilanne, jossa uhri oli ampunut valittajan ja tämän veljeä kohti pään korkeudelle seinään, oli voinut olla valittajalle yllätyksellinen ja uhkaava. Sen jälkeen, kun valittajan perheenjäsenet olivat paenneet muihin tiloihin, valittaja oli paennut yläkertaan, noutanut aseensa ja palannut alakertaan, tilanne oli kuitenkin muuttunut. Rikoksen uhrin ei voitu katsoa muodostaneen tuossa tilanteessa enää välitöntä ja pakottavaa uhkaa aseistautuneelle valittajalle tai hänen perheenjäsenilleen. Kun valittaja oli tässä tilanteessa ampunut rynnäkkökiväärillä uhria lähietäisyydeltä kolme kertaa haavoittaen tätä vakavasti, valittajan teko oli ylittänyt sen, mitä tuossa tilanteessa oli pidettävä oikeutettuna ja välttämättömänä. Valittajalta olisi tilanteessa voinut kohtuudella vaatia muunlaista suhtautumista.

Kun otettiin huomioon teon luonne, tekoväline, uhrille aiheutuneet vammat, teosta valittajan kotimaassa säädetyt seuraukset ja vireille pantu rikosprosessi sekä se, että myös suurin osa Euroopan unionin jäsenmaiden oikeusjärjestyksistä katsoo valittajan teon kaltaisen teon täyttävän törkeän rikoksen tunnusmerkit, hallinto-oikeus katsoi, että oli perusteltua aihetta epäillä valittajan tehneen törkeän muun kuin poliittisen rikoksen Suomen ulkopuolella ennen kuin hän tuli Suomeen pakolaisena.

Tu­run HAO 3.5.2022 H728/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments