KHO:lta kaksi ratkaisua PKK-järjestön jäsenten toiminnan muodostamasta esteestä saada turvapaikka

12.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

  • Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Terroristijärjestö – PKK – Henkilökohtainen vastuunalaisuus

… poikkeussäännöksenä poissulkemislauseketta on tulkittava suppeasti. Pelkkä epäily tai spekulaatio ei riitä näyttökynnyksen ylittymiseen, vaan viranomaisen tulee näyttää, että asiassa on perusteltua tai vakavaa syytä epäillä henkilön tehneen poissulkemislausekkeessa tarkoitetun teon. — A:n asema ja tehtävät huomioon ottaen hänen ei voitu katsoa olevan henkilökohtaisesti vastuussa suoritetuista terroriteoista.

  • Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Terroristijärjestö – PKK – Henkilökohtainen vastuunalaisuus

A:ta voitiin kertomansa perusteella pitää tärkeänä ideologisena kouluttajana PKK:ssa. Hänen oli katsottava merkittävällä tavalla edistäneen PKK:n toimintaa ja päämääriä, ja siten myös sen päämääriensä saavuttamiseksi käyttämiä keinoja, tietoisena oman toimintansa merkityksestä lopputuloksen kannalta. Vaikka A ei ollut henkilökohtaisesti syyllistynyt poissulkemislausekkeessa tarkoitettuihin tekoihin, oli maatieto sekä A:n asema merkittävänä aatteellisena kouluttajana huomioon ottaen perusteltua aihetta epäillä A:n olleen myötävaikuttamisen perusteella henkilökohtaisesti vastuussa PKK:n taistelijoiden tekemistä ulkomaalaislain 87 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista teoista.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments