Rikoksesta perustellusti epäilylle ei tarvinnut antaa oleskelulupaa

19.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:35

Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Poissulkemislauseke – Rikosepäily – Syyttömyysolettama – Törkeä rikos – Turvapaikka – Somalia – Al-Shabaab

Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että Etelä-Somaliasta kotoisin
oleva muutoksenhakija olisi kotimaansa yleisen turvallisuustilanteen
perusteella ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
toissijaisen suojelun tarpeessa. Se oli kuitenkin soveltanut
ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista
poissulkemislauseketta ja jättänyt toissijaisen suojeluaseman
myöntämättä, koska muutoksenhakijan epäiltiin syyllistyneen Suomessa
törkeään rikokseen.

Lähtökohdaksi poissulkemislausekkeen
soveltamisessa oli otettava ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin 2 kohdan
sanamuoto “perusteltua aihetta epäillä”. Tällä katsottiin
tarkoitettavan näyttöä, joka ei edellytä tuomituksi tulemista ja
syylliseksi katsomista tai edes syytteen nostamista, mutta joka ylittää
pelkän olettamuksen tason. Lähtökohtaisesti lainkohta edellyttää myös
vahvempaa epäilyä kuin esitutkintalaki, jonka mukaan esitutkinta on
käynnistettävä silloin, kun on “syytä epäillä”, että rikos on tehty.
Harkittaessa, täyttyykö vaatimus “perusteltua aihetta epäillä”
yksittäistapauksessa jo esitutkintavaiheessa vai edellytetäänkö asian
siirtymistä ainakin poliisilta syyteharkintaan, huomioon oli otettava
muun muassa asian yksilölliset olosuhteet, kuten epäillyn rikoksen laatu
ja sen aiheuttama vaara yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

KHO:2014:35

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments