Generic filters
Exact matches only
24.4.2017 Oikeusuutiset

Liikkeen luovutus ei käynnistänyt kanneaikaa palkkasaatavien perimiseksi liikkeen luovuttaneelta työnantajalta

HelHO:2017:5 Työsopimus Liikkeen luovutus – kanneaika A oli ollut työsuhteessa B Oy:öön. B Oy:n ravintola, jossa A oli työskennellyt, oli siirtynyt liikkeen luovutuksen myötä C Oy:lle 1.9.2013. A:n työsuhde oli jatkunut C Oy:n palveluksessa ja päättynyt 17.11.2013. A vaati työsuhteeseen perustuvia palkkasaatavia vuosilta 2010–2012 B Oy:ltä 13.10.2015 vireille tulleella kanteella.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/liikkeen-luovutus-ei-kaynnistanyt-kanneaikaa-palkkasaatavien-perimiseksi-liikkeen-luovuttaneelta-tyonantajalta/
29.1.2020 Oikeusuutiset

Kuorma-auton ja sen kuljettajan siirtyminen toiseen yhtiöön oli liikkeenluovutus ja vastuu maksamattomista palkoista siirtyi mukana

KKO:2020:8 Työsopimus – Työntekijän palkkaedut – Liikkeen luovutus – Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku A oli työskennellyt kuorma-autonkuljettajana B Oy:n palveluksessa ainoana ulkopuolisena työntekijänä. B Oy oli työsuhteen aikana jättänyt maksamatta A:lle palkkasaatavia. B Oy oli sittemmin myynyt A:n kuljettaman kuorma-auton C Oy:lle, jonka palveluksessa A oli heti kaupanteon jälkeen toiminut niin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kuorma-auton-ja-sen-kuljettajan-siirtyminen-toiseen-yhtioon-oli-liikkeenluovutus-ja-vastuu-maksamattomista-palkoista-siirtyi-mukana/
15.4.2024 Oikeusuutiset

Virkasuhde oli päättynyt liikkeenluovutukseen virasta irtisanomista koskeneen hallintoriidan ollessa vireillä

KHO:2024:57 Hallintoriita – Kunnallinen viranhaltija – Viran lakkauttaminen – Liikkeen luovutus – Irtisanominen – Jatkuvuusperiaate Kunnallisen liikelaitoksen palveluksessa virkasuhteessa ollut A oli irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Sittemmin korkein hallinto-oikeus oli kumonnut irtisanomispäätöksen sillä perusteella, ettei irtisanomiselle ollut ollut perustetta. Valituksen ollessa vireillä kunta oli lakkauttanut liikelaitoksen virat ja liikelaitoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/virkasuhde-oli-paattynyt-liikkeenluovutukseen-virasta-irtisanomista-koskeneen-hallintoriidan-ollessa-vireilla/
15.5.2020 Oikeusuutiset

Työsopimus liikkeen luovutukseen saajaan ei syntynyt kun luovuttajan aiemmin tekemä viranhaltijan irtisanominen kumoutui

KKO:2020:35 Työsopimus – Työpalkka – Kunnallinen viranhaltija – Liikkeen luovutus Kunnallisen liikelaitoksen X palveluksessa virkasuhteessa ollut A oli irtisanottu ja irtisanomisaika oli päättynyt. Liikelaitoksen henkilöstö oli 1.1.2014 tapahtuneen liikkeen luovutuksen myötä siirtynyt perustetun X Oy:n palvelukseen. Korkein hallinto-oikeus oli noin kolme vuotta myöhemmin antamallaan päätöksellä katsonut, että irtisanominen oli ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tyosopimus-liikkeen-luovutukseen-saajaan-ei-syntynyt-kun-luovuttajan-aiemmin-tekema-viranhaltijan-irtisanominen-kumoutui/
18.10.2018 Oikeusuutiset

KKO:lta kolme ennakkopäätöstä liikkeen luovutuksesta kuntapalveluihin liittyen

Kaikissa tapauksissa katsottiin kyseessä olleen liikkeenluovutus. KKO:2018:66 Työsopimus – Liikkeen luovutus – Työsopimuksen irtisanominen KKO:2018:65 Työsopimus – Liikkeen luovutus – Työsopimuksen irtisanominenOikeudenkäyntikulut KKO:2018:64 Työsopimus – Liikkeen luovutus – Työsopimuksen irtisanominen

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kkolta-kolme-ennakkopaatosta-liikkeen-luovutuksesta-kuntapalveluihin-liittyen/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Asema työsuojeluvaltuutettuna tai luottamusmiehenä ei vaikuttanut työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta tuomittuihin korvauksiin

THO:2019:11 Työsopimus – Liikkeen luovutus – Työsopimuksen päättäminen – Luottamusmies – Työsuojeluvaltuutettu N Oy ei ollut ottanut tapahtuneesta liikkeen luovutuksesta huolimatta palvelukseensa seitsemää luovuttajan palveluksessa ollutta työntekijää. Mitattaessa työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä tuomittavia korvauksia merkitystä ei ollut sillä, että A oli toiminut työsuojeluvaltuutettuna ja C luottamusmiehenä. THO:2019:11

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/asema-tyosuojeluvaltuutettuna-tai-luottamusmiehena-ei-vaikuttanut-tyosuhteen-perusteettoman-paataamisen-johdosta-tuomittuihin-korvauksiin/
21.1.2019 Oikeusuutiset

TV-ohjelman tuotannon siirto Yleisradiosta oli liiketoimintakauppa, jossa työntekijät siirtyivät osana kauppaa

HelHO:2018:21 Työsuhteen irtisanominen – Liikkeen luovutus Yleisradio Oy ja Aito Tehdas Oy olivat 3.9.2014 solmineet sopimuksen liiketoiminnan kaupasta, jolla Yleisradio Oy oli luovuttanut Uusi päivä -ohjelman tuotantoon liittyvän tuotannollis-teknisen liiketoiminnan Aito Tehdas Oy:lle. Yleisradio Oy oli samassa yhteydessä solminut Aito Tehdas Oy:n kanssa palvelusopimuksen teknisten palveluiden tuottamisesta, jonka perusteella Aito…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tv-ohjelman-tuotannon-siirto-yleisradiosta-oli-liiketoimintakauppa-jossa-tyontekijat-siirtyivat-osana-kauppaa/
25.5.2023 Lausunnot

Lausunto peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Valtionvarainministeriölle    Dnro L2023-20   Lausuntopyyntönne: VN/4219/2023, 14.4.2023 LAUSUNTO PERUSPANKKIPALVELU- JA LUOTTOLAITOSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleistä   Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä “Asianajajaliitto”) lausuntoa osana luottolaitoslainsäädännön muutostarpeiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi käynnistettyä selvitystyötä (VN/4219/2023) (jäljempänä “Arviointi”).   Arvioinnin teemoina ovat    1)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-peruspankkipalvelu-ja-luottolaitoslainsaadannon-muutostarpeista/
29.6.2022 Oikeusuutiset

Kuntajaon muuttumisen yhteydessä voitiin kirjastonjohtajan virka muuttaa työsopimussuhteeksi

KHO:2022:83 Kuntien yhdistyminen – Kunnallinen viranhaltija – Työsopimussuhteinen toimi – Julkisen vallan käyttö – Liikkeenluovutuksen periaatteet – Harkintavalta Kuntajaon muutoksessa kunta (lakkaava kunta) yhdistyi olemassa olevaan kuntaan. Uuden kunnan yhteisvaltuusto oli lakkauttanut sellaisia virkoja, joissa ei käytetty julkista valtaa. Näiden joukossa oli A:n olemassa olleessa kunnassa ollut kirjastonjohtajan virka. Virka…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kuntajaon-muuttumisen-yhteydessa-voitiin-kirjastonjohtajan-virka-muuttaa-tyosopimussuhteeksi/