Kuntajaon muuttumisen yhteydessä voitiin kirjastonjohtajan virka muuttaa työsopimussuhteeksi

29.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:83 Kuntien yhdistyminen – Kunnallinen viranhaltija – Työsopimussuhteinen toimi – Julkisen vallan käyttö – Liikkeenluovutuksen periaatteet – Harkintavalta

Kuntajaon muutoksessa kunta (lakkaava kunta) yhdistyi olemassa olevaan kuntaan. Uuden kunnan yhteisvaltuusto oli lakkauttanut sellaisia virkoja, joissa ei käytetty julkista valtaa. Näiden joukossa oli A:n olemassa olleessa kunnassa ollut kirjastonjohtajan virka. Virka muutettiin kirjastonhoitajan toimeksi, johon A siirrettiin.

A:n tehtäviin kirjastonhoitajana ei kuulunut julkisen vallan käyttöä. Palvelussuhteen jatkaminen työsopimussuhteisena ei ollut kuntalain 87 §:n 2 momentin vastaista.

A:n palkkaa ei ollut muutoksen johdosta alennettu. Palvelussuhteen lajin vaihtumisesta aiheutuvat muutokset eivät merkinneet sellaista heikennystä palvelussuhteen ehtoihin, että muutos olisi ollut liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden vastainen.

KHO:2022:83

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments