Liikkeen luovutus ei käynnistänyt kanneaikaa palkkasaatavien perimiseksi liikkeen luovuttaneelta työnantajalta

24.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:5

Työsopimus
Liikkeen luovutus – kanneaika

A oli ollut työsuhteessa B Oy:öön. B
Oy:n ravintola, jossa A oli työskennellyt, oli siirtynyt liikkeen
luovutuksen myötä C Oy:lle 1.9.2013. A:n työsuhde oli jatkunut C Oy:n
palveluksessa ja päättynyt 17.11.2013. A vaati työsuhteeseen perustuvia
palkkasaatavia vuosilta 2010–2012 B Oy:ltä 13.10.2015 vireille tulleella
kanteella. B Oy vaati kanteen tutkimatta jättämistä, koska A:n työsuhde
B Oy:öön oli liikkeen luovutuksessa työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3
momentin tarkoittamalla tavalla päättynyt ja mainitun lainkohdan
tarkoittama kahden vuoden kanneaika oli tämän vuoksi kulunut.

Liikkeen
luovutuksen ei katsottu päättäneen luovutuksensaajan palveluksessa
jatkaneen työntekijän työsuhdetta työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3
momentin tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi kahden vuoden kanneajan ei
katsottu alkaneen liikkeen luovutuksesta ja kanne voitiin tutkia.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments