Virkasuhde oli päättynyt liikkeenluovutukseen virasta irtisanomista koskeneen hallintoriidan ollessa vireillä

15.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:57 Hallintoriita – Kunnallinen viranhaltija – Viran lakkauttaminen – Liikkeen luovutus – Irtisanominen – Jatkuvuusperiaate

Kunnallisen liikelaitoksen palveluksessa virkasuhteessa ollut A oli irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Sittemmin korkein hallinto-oikeus oli kumonnut irtisanomispäätöksen sillä perusteella, ettei irtisanomiselle ollut ollut perustetta. Valituksen ollessa vireillä kunta oli lakkauttanut liikelaitoksen virat ja liikelaitoksen henkilöstö oli 1.1.2014 tapahtuneen liikkeen luovutuksen myötä siirtynyt perustetun osakeyhtiön palvelukseen työsopimussuhteisina työntekijöinä.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko A:n virkasuhde jatkunut viranhaltijalain 44 §:ssä säädetyn jatkuvuusperiaatteen perusteella myös sen jälkeen, kun liikelaitoksen toiminnot oli liikkeenluovutuksella siirretty yksityisoikeudelliselle yhteisölle.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että A:n virkasuhde oli näissä oloissa päättynyt liikkeenluovutukseen. Liikkeenluovutuksen yhteydessä virkasuhteet päättyivät automaattisesti ilman tarvetta erilliseen irtisanomiseen. Asiassa ei ollut perustetta vahvistaa, että A:n virkasuhde olisi jatkunut enää liikkeenluovutuksen jälkeen.

Ks. ja vrt. KKO 2020:35

KHO:2024:57

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments