Generic filters
Exact matches only
5.7.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 5.7.2024: Marika Siiki laamanniksi Pohjois-Karjalaan

Tasavallan presidentti nimitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Marika Kristiina Siikin ajalle 1.10.2024 – 30.9.2031. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen Tasavallan presidentti nimitti Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Helena Valkaman 1.8.2024 lukien ja Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Tapio Antero Kaarniemen 1.8.2024 lukien 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran…

https://asianajajaliitto.fi/2024/07/tuomarinimityksia-5-7-2024-marika-siiki-laamanniksi-pohjois-karjalaan/
27.6.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.6.2024: Tommi Vuorialho laamanniksi Varsinais-Suomeen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan laamanni, hovioikeudenneuvos, Tommi Matti Vuorialhon ajalle 1.8.2024 – 31.7.2031 Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan markkinaoikeustuomari Sami Tapio Myöhäsen 1.9.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Kari…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/tuomarinimityksia-28-6-2024-tommi-vuorialho-laamanniksi-varsinais-suomeen/
11.6.2024 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä moitteita käräjätuomarille tuomion kirjoitustavasta – laamanni piti hyväksyttävänä

Kantelija arvosteli käräjätuomarin laatimaa ratkaisua ja menettelyä rikosasian – – – käsittelyssä Helsingin käräjäoikeudessa. Kantelun mukaan käräjätuomari oli menetellyt mainitussa asiassa, jossa kantelija oli ollut ystävänsä kanssa asianomistajan asemassa, seuraavasti: Käräjätuomari oli kirjoittanut pahoinpitelyn kohteeksi joutuneita asianomistajia halventavat perustelut 12.2.2021 annettuun kansliatuomioon perustellen ratkaisuaan esimerkiksi katsomalla, että ”joku voisi olla…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/oikeusasiamiehelta-moitteita-karajatuomarille-tuomion-kirjoitustavasta-laamanni-piti-hyvaksyttavana/
23.4.2024 Tiedotteet

Risto Sipilälle ja Timo Santavuolle laamannin arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi 19.4.2024 laamannin arvonimen Risto Sipilälle ja Timo Santavuolle. Molemmat ovat pitkään Asianajajaliiton luottamustehtävissä toimineita asianajajia. Risto Sipilä oli Asianajajaliiton puheenjohtaja vuosina 2013–2016. Sitä ennen hän toimi Asianajajaliiton varapuheenjohtajana sekä lukuisissa muissa liiton luottamustehtävissä. Sipilä on myös toiminut Helsingin Asianajajayhdistyksen puheenjohtajana. Timo Santavuo oli Asianajajaliiton hallituksen jäsen 2012–2015…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/risto-sipilalle-ja-timo-santavuolle-laamannin-arvonimi/
21.9.2023 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden laamannille huomautus: paljasti salassa pidettävän terveystiedon

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjäoikeuden laamannille, joka kertoi henkilöstölle kantelijan salassa pidettävän terveystiedon. Käräjäoikeudessa työskennellyt kantelija jäi pitkäaikaiselle sairauslomalle. Laamanni kertoi tuomaripalaverissa kantelijan sairauden laadusta ja sijaisjärjestelyistä. Laamannilla oli alaisiltaan saamiensa tietojen johdosta virheellinen käsitys, että kantelija oli antanut luvan sairauden kertomiseen.  Apulaisoikeuskansleri totesi, että laamannin alaisiltaan saama viesti oli tulkinnanvarainen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/karajaoikeuden-laamannille-huomautus-paljasti-salassa-pidettavan-terveystiedon/
29.12.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 29.12.2022: Joensuuhun ja Lahteen uudet laamannit

Tasavallan presidentti nimitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialhon ajalle 1.2.2023-31.1.2030, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Juha Heikki Kolun ajalle 1.2.2023-31.3.2029. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaa haki kahdeksan hakijaa, joista kaksi peruutti hakemuksensa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaa haki viisi hakijaa, joista yksi peruutti tultuaan nimitetyksi laamanniksi Satakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/tuomarinimityksia-29-12-2022-joensuuhun-ja-lahteen-uudet-laamannit/
27.10.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.10.2022: HON Helander laamanniksi Satakuntaan

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helanderin ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029. Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen Tiedote: Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi Jaana Helander Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jaakko Tapio Hirston 1.1.2023…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tuomarinimityksia-28-10-2022-hon-helander-laamanniksi-satakuntaan/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Sirpa Pakkala laamanniksi Helsinkiin Tomi Vistilä Keski-Suomeen; Tuija Turpeinen ja Pekka Pulkkinen korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, laamanni Tuija Turpeisen 1.9.2022 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkisen ajalle 1.6.2022–31.12.2027. Korkeimman oikeuden tiedotteet: Ma. oikeusneuvos Tuija Turpeisesta korkeimman oikeuden jäsen Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisesta korkeimman oikeuden määräaikainen jäsen Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tuomarinimityksia-sirpa-pakkala-laamanniksi-helsinkiin-tomi-vistila-keski-suomeen-tuija-turpeinen-ja-pekka-pulkkinen-korkeimpaan-oikeuteen/