Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.5.2019 Oikeusuutiset

Huostaanoton valmisteluun liittyvät toimet eivät kuuluneet julkiseen oikeusapuun

KHO:2019:65 Oikeusapu – Oikeusapulain 13 §:n 3 momentti – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallintomenettely – Huostaanottohakemuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet – Tuomioistuinasia A:lle oli 18.8.2017 myönnetty oikeusapua hänen lapsensa huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n avustajaksi määrätyn asianajaja C:n palkkio- ja kulukorvausvaatimuksen toimenpiteistä, jotka oli tehty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/huostanoton-valmisteluun-liittyvat-toimet-eivat-kuuluneet-julkiseen-oiekusapuun/
22.11.2018 Oikeusuutiset

Vaikeasti kehitysvammaista ei tarvinnut erikseen kuulla vanhempiensa valituksen johdosta lastensuojeluasiassa

KHO:2018:159 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen kuuleminen – Alaikäinen 12 vuotta täyttänyt kehitysvammainen lapsi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys A:n ja B:n lapsen, nykyään 16-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan valituksen käsittelystä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valittajina olivat huoltajat A ja B. C:llä oli todettu vaikea-asteinen kehitysvamma ja autismi.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/vaikeasti-kehitysvammaista-ei-tarvinnut-erikseen-kuulla-vanhempiensa-valituksen-johdosta-lastensuojeluasiassa/
17.11.2018 Oikeusuutiset

14-vuotiaan pyytämä suullinen käsittely olisi tullut järjestää hallinto-oikeuden käsittelemässä lastensuojeluasiassa

KHO:2018:156 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen, tuolloin 14-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/14-vuotiaan-pyytama-suullinen-kasittely-olisi-tullut-jarjestaa-hallinto-oikeuden-kasittelemassa-lastensuojeluasiassa/
20.3.2018 Oikeusuutiset

Oheishuoltajien luona asunut lapsi voitiin ottaa huostaan ja sijoittaa oheishuoltajien luokse

KHO:2018:39 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse Viranhaltija oli lapsen asuessa oheishuoltajiensa luona tehnyt hallinto-oikeudelle hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi ja sijoittamiseksi oheishuoltajiensa luokse. Hallinto-oikeus oli hylännyt lapsen huostaanottoa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/oheishuoltajien-luona-asunut-lapsi-voitiin-ottaa-huostaan-ja-sijoittaa-oheishuoltajien-luokse/
1.2.2018 Oikeusuutiset

KHO: Lastensuojeluviranomaisilla osavastuu huostaanotetun lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioon ottamisesta

Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus Valittajan lapsi oli yhdessä kahden sisaruksensa kanssa otettu vanhempiensa välisen väkivallan uhan johdosta huostaan ja sijoitettu sijaishuoltoon olosuhteisiin, joissa hänen ei ollut mahdollista ylläpitää tai…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kho-lastensuojeluviranomaisilla-osavastuu-huostaanotetun-lapsen-kielellisen-kulttuurisen-ja-uskonnollisen-taustan-huomioon-ottamisesta/
25.1.2018 Oikeusuutiset

Lapsen asuinpaikan muututtua käräjäoikeuden päätöksellä, lapsen huostaanotolle ei ollut perusteita

KHO:2018:13 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus X:n kaupungin lapsiperhetyön päällikkö oli hakenut C:n huostaanottoa sillä perusteella, että olosuhteet äiti A:n luona uhkasivat vakavasti vaarantaa C:n terveyttä ja kehitystä, sekä C:n sijoittamista sijaishuoltoon hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lapsen-asuinpaikan-muututtua-karajaoikeuden-paatoksella-lapsen-huostaanotolle-ei-ollut-perusteita/
10.11.2017 Oikeusuutiset

Alaikäisen käännytyksen yhteydessä varmistettava, että vastaanotto kohdemaassa on järjestetty

KHO:2017:172 Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuudesta ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Huostaanotto Maahanmuuttovirasto oli hylännyt yksin Suomeen alaikäisenä tulleen Marokon kansalaisen A:n kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen. Maahanmuuttovirasto oli lisäksi päättänyt käännyttää A:n kotimaahansa Marokkoon ja oli määrännyt A:n kahden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/alaikaisen-kaannytyksen-yhteydessa-varmistettava-etta-vastaanotto-kohdemaassa-on-jarjestetty/
27.7.2017 Oikeusuutiset

Lapsen huostaanotosta päätettäessä arvioitava myös vanhempien ja lapsen esittämän sijaishuoltopaikan sopivuus

KHO: Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka Hallinto-oikeuden tulee ratkaistessaan hakemusta lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta käsitellä ja arvioida myös vanhempien ja lapsen esittämän sijaishuoltopaikan sopivuus lapsen sijaishuoltopaikaksi. 7.7.2017/3404

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/lapsen-huostaanotosta-paatettaessa-arvioitava-myos-vanhempien-ja-lapsen-esittaman-sijaishuoltopaikan-sopivuus/
13.5.2017 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi perusteita sijoittaa huostaanotettu lapsi omaan kotiinsa

Itä-Suomen HAO Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Sijoittaminen vanhempansa hoidettavaksi – Hallinto-oikeuden toimivalta – Tutkimatta jättäminen Kunnan sosiaalihuollon johtava viranhaltija vaati, että lapsi otetaan kunnan huostaan ja sijoitetaan sijaishuoltoon lastensuojelulaitokseen. Lapsi vastusti huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista. Lapsi vaati, että mikäli huostaanotto vahvistetaan, hänet tulee sijoittaa asumaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/hallinto-oikeus-arvioi-perusteita-sijoittaa-huostaanotettu-lapsi-omaan-kotiinsa/
23.8.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lastensuojelulain 92 §:n muuttamiseksi

Dnro 42/2016 Lausuntopyyntönne: OM 12/41/2016, 18.7.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LASTENSUOJELULAIN 92 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.7.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta. Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu arviomuistiossa esitetyn johdosta seuraavaa. Yleistä Lastensuojelulain 92 §:n muuttamista koskevan esityksen tavoitteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-he-luonnoksesta-lastensuojelulain-92-%c2%a7n-muuttamiseksi/