Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.5.2016 Oikeusuutiset

Viittomakieliselle pitää tulkata tarvittaessa myös tuomioistuimen lausumapyynnöt

KHO:2016:73 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Menettely hallinto-oikeudessa – Kuuleminen – Tulkitseminen ja kääntäminen – Viittomakieli Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. Hallinto-oikeus oli A:n ja B:n kuulemiseksi toimittanut heille hallinto-oikeudessa huostaanottoasioissa tavanomaisesti käytetyn selityspyynnön ja huostaanottohakemuksen suomen kielellä. A…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/viittomakieliselle-pitaa-tulkata-tarvittaessa-myos-tuomioistuimen-lausumapyynnot/
24.2.2016 Oikeusuutiset

Sosiaalityöntekijä ei ollut työtoveruuden perusteella esteellinen hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi

KHO:2016:21 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus Hallinto-oikeuden kokoonpanoon lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa oli asiantuntijajäsenenä kuulunut X:n kaupungin sosiaalitoimen viranhaltija A. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli muun ohella, oliko A ollut esteellinen toimimaan hallinto-oikeuden jäsenenä tässä oman virastonsa viranhaltijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/sosiaalityontekija-ei-ollut-tyotoveruuden-perusteella-esteellinen-hallinto-oikeuden-asiantuntijajaseneksi/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 05/2016 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015, 26.1.2016 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asianajajaliitto lausuu esityksen johdosta seuraavaa. 2. Lapsen tapaamisoikeus 2.1. Vuoroasumisjärjestelyt Oikeuskäytännössä vuoroasuminen on voitu vahvistaa yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevan-lainsaadannon-uudistamisesta/
30.9.2014 Oikeusuutiset

OPTL: Lapsen asema oikeudenkäynnissä kaipaa kehittämistä

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tarkasteltiin, kuinka lapsen etu ja oikeus osallistua itseään koskevan asian käsittelyyn toteutuvat huostaanottoasioiden hallinto-oikeuskäsittelyssä Lähtökohtana oli lastensuojelulain ja kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen asettamat velvoitteet. Suomi on saanut lapsen oikeuksien sopimusta valvovalta komitealta toistuvasti moitteita siitä, ettei lapsia kuulla eikä lapsen etua arvioida riittävästi lapsia koskevassa päätöksenteossa. Tutkimuksen aineistona…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/optl-lapsen-asema-oikeudenkaynnissa-kaipaa-kehittamista/
6.4.2014 Oikeusuutiset

KHO: Oikeusapupalkkio vuoden 2013 toimista 100 euron tuntitaksalla

KHO: Oikeusapu – Avustajan palkkio – Korotuksen voimaantulo – Siirtymäsäännösten puuttuminen Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys suorittamistaan toimenpiteistä. Edellä tarkoitetun momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään muun ohella tarkemmin niistä toimenpiteistä,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/kho-oikeusapupalkkio-vuoden-2013-toimista-100-euron-tuntitaksalla/
10.12.2013 Oikeusuutiset

Syyte lapsikaappauksesta hylättiin

HelHO 2013:9: Lapsikaappaus – huostaanotto – tosiasiallinen huoltosuhde Kysymys lapsikaappausrikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä. Kun sosiaalilautakunta oli mainitulla päätöksellä saanut oikeuden päättää lapsen huostaanotosta ja sijaisasumisesta, lapsi oli edelleen ollut äitinsä A:n huostassa ja asunut tämän kanssa Israelissa. Lapsen tosiasiallinen huoltosuhde ei siten ollut ennen hallinto-oikeuden antamaa päätöstä muuttunut, eikä se ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/syyte-lapsikaappauksesta-hylattiin/
15.11.2013 Oikeusuutiset

KHO arvioi huostaanoton edellytyksiä kun lapsi oli ollut käytännössä isoäidin hoidossa

KHO: Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Yksityinen sijoitus – Huostaanoton edellytysten arviointi – Yksityisen sijoituksen päättämisperusteet Lapsi oli asunut noin 2-vuotiaasta lukien isoäitinsä luona. Kysymys oli ollut lastensuojelulain 81 §:ssä tarkoitetusta yksityisestä sijoituksesta, joka oli perustunut lapsen vanhempien ja isoäidin väliseen sopimukseen. Vanhemmat olivat olleet kykenemättömiä huolehtimaan lapsesta jo useiden…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/kho-arvioi-huostaanoton-edellytyksia-kun-lapsi-oli-ollut-kaytannossa-isoaidin-hoidossa/
24.9.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 2012

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2012 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä on 294 asiaa vähemmän kuin vuonna 2011 Suurimmaksi asiaryhmäksi nousivat ulkomaalaisasiat. Vuonna 2012 valituslupa-asioiden määrä jatkoi kasvuaan ja ensi kertaa valituslupa-asioita käsiteltiin yhtä paljon kuin valitusasioita. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista. Suurimpia asiaryhmiä olivat ulkomaalaisasiat (24 %), sosiaali- ja terveydenhuollon…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/tilastokeskus-korkeimmassa-hallinto-oikeudessa-ratkaistiin-3-900-asiaa-vuonna-2012/
20.6.2013 Oikeusuutiset

STM: Selvitysryhmä: Yhtenäiset arviointikäytännöt lastensuojeluprosessiin

Toimiva lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuus on avain myös lastensuojelun toimivuuteen Neuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa ja nuorisotoimessa toteutettavia ehkäiseviä palveluja ja tukea on vahvistettava, jolloin lastensuojelun tarve vähenee. Esimerkiksi perhetyöntekijän palkkaamisella neuvolaan voidaan lisätä perheiden tukea varhaisessa vaiheessa. Tätä painottaa lastensuojelun toimivuutta selvittänyt ryhmä, joka luovutti loppuraporttinsa peruspalveluministeri Susanna Huoviselle keskiviikkona…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/stm-selvitysryhma-yhtenaiset-arviointikaytannot-lastensuojeluprosessiin/
13.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Neuvottelukunta ehdottaa: Uudistamisohjelmalla tehokkuutta oikeudenhoitoon

Koska perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämä oikeusturva on jatkossa tuotettava nykyistä vähemmillä kokonaiskustannuksilla, oikeudenhoidon tehokkuutta on parannettava Näin arvioi oikeusministeriön asettama neuvottelukunta, jossa jäseninä on ollut oikeudenhoidon eri sektoreista vastaavaa ylintä johtoa ja joka luovutti tänään ehdotuksensa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.   ”Neuvottelukunnassa totesimme, etteivät tehokkuus ja oikeusturva ole vastakohtia. Vaikka jäsenillä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-neuvottelukunta-ehdottaa-uudistamisohjelmalla-tehokkuutta-oikeudenhoitoon/