Generic filters
Exact matches only
18.6.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden ratkaisu televisio-ohjelmien edelleen lähettämisestä ja tekijänoikeusjärjestön asiavaltuudesta

Kopiosto r.y. vaati vahvistettavaksi, että Telia Finland Oyj:n verkossa tapahtuvassa kotimaisten vapaasti vastaanotettavien televisio-ohjelmien siirtämisessä oli kysymys tekijänoikeudellisesti merkityksellisestä edelleen lähettämisestä. Telia Finland Oyj:n tuli siksi hankkia tähän lupa tai maksaa tästä korvaus. Telia Finland Oyj:n mukaan käsillä olevassa tilanteessa ei ollut mitään sellaista alkuperäistä teoksia yleisön saataviin saattavaa lähetystä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/markkinaoikeuden-ratkaisu-televisio-ohjelmien-edelleen-lahettamisesta-ja-tekijanoikeusjarjeston-asiavaltuudesta/
20.12.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen suojelu – Kuluttajansuojayhdistyksen asiavaltuus nostaa kanne – Verkkosivuston ylläpitäjän vastuu – Henkilötietojen siirtäminen sivulliselle – Verkkosivulle liitetty lisäosa – Facebookin Tykkää-painike – Oikeutettu intressi – Rekisteröidyn suostumus – Velvollisuus toimittaa tietoja Ennakkoratkaisupyynnön on oli tehnyt Oberlandesgericht Düsseldorf (osavaltion ylioikeus, Düsseldorf, Saksa) 1.        Fashion…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tietosuojaa-koskevassa-asiassa-2/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Konsortion kaikkien jäsenten on valitettava, jotta julkista hankintaa koskeva valitus tutkitaan

KHO: Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen Tarjouskilpailussa tarjouksen oli tehnyt viiden yrityksen yhteenliittymä (konsortio). Näistä yrityksistä neljä oli yhdessä valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus katsoi, että valittajilla ei ollut asiavaltuutta ilman kaikkien konsortion…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/konsortion-kaikkien-jasenten-on-valitettava-jotta-julkista-hankintaa-koskeva-valitus-tutkitaan/
6.2.2018 Oikeusuutiset

Ammattiliitto saattoi ajaa kannetta jäsentensä perittäväksi siirtämien saatavien maksamisesta

KKO:2018:8 Asiavaltuus Saamisen siirto Työntekijäliitto vaati kanteessaan, että työnantaja velvoitetaan suorittamaan työntekijöille näiden liitolle perittäväksi siirtämät työpalkkasaamiset. Hovioikeus katsoi, ettei liitolla ollut oikeutta omissa nimissään ajaa kannetta ja jätti kanteen tutkimatta. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen katsoen, että siirronsaajalla oli perimissiirron perusteella oikeus omissa nimissään ajaa kannetta huolimatta siitä, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/ammattiliitto-saattoi-ajaa-kannetta-jasentensa-perittavaksi-siirtamien-saatavien-maksamisesta/
11.7.2017 Oikeusuutiset

Yhteisen tarjouksen tehneiden yritysten valitus hankinta-asiassa tutkitaan vain jos ne kaikki ovat valittajina

Markkinaoikeus:322/17 Kauhavan kaupunki – monitoimitalohankkeen kokonaissuunnittelupalvelu julkinen hankinta – valituksen tutkiminen Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 78 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee. Säännöksessä tai sitä koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 120–121) ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/yhteisen-tarjouksen-tehneiden-yritysten-valitus-hankinta-asiassa-tutkitaan-vain-jos-ne-kaikki-ovat-valittajina/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Asianomistaja saa vaatia verkkoviestin poistamista vain jos syyttäjä on päättänyt olla esittämättä kyseisen vaatimuksen

HelHO:2016:12 Asianomistaja Asiavaltuus Menettämisseuraamus Puhevalta Sananvapaus Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä Verkkoviestin hävittämismääräys Vaatimus sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä voitiin käsitellä myös omana asianaan ilman syytettä rikosasioiden oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä. Oikeus poistamis- ja hävittämisvaatimuksen esittämiseen määräytyi vastaavasti kuin oikeus esittää menettämisseuraamusta koskeva vaatimus. Tämä oikeus oli ensisijaisesti syyttäjällä ja toissijaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asianomistaja-saa-vaatia-verkkoviestin-poistamista-vain-jos-syyttaja-on-paattanyt-olla-esittamatta-kyseisen-vaatimuksen/
19.5.2016 Oikeusuutiset

Konkurssivelallisella oli oikeus valittaa ulosottomiehen myyntipäätöksestä

KKO:2016:31 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Valitusoikeus Konkurssi Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Asiavaltuus A oli asetettu henkilökohtaiseen konkurssiin. Panttivelkoja haki vakuutena olevan kiinteistön myyntiä ulosoton kautta. Konkurssipesän ja panttivelkojan suostumuksella ulosottomies myi kiinteistön internet-huutokaupassa. A valitti ulosottomiehen myyntipäätöksestä väittäen, että kiinteistö oli myyty alihintaan ja että hän siksi jäi vastuuseen veloista vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/konkurssivelallisella-oli-oikeus-valittaa-ulosottomiehen-myyntipaatoksesta/
18.3.2016 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus jätti asian tutkimatta kun hakija ei pystynyt osoittamaan asiavaltuuttaan tekijänoikeusasiassa

Markkinaoikeus: tekijänoikeus – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen – asiavaltuus – hakemuksen tutkiminen . . . Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että Millennium Filmsiä on pidettävä tuottajana ainakin niiden kysymyksessä olevien elokuvateosten osalta, joiden mainoksissa se nimi on ilmoitettu. Elokuvateosten “The Humbling”, “Survivor” ja “Before I Go To Sleep” mainoksissa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/markkinaoikeus-jatti-asian-tutkimatta-kun-hakija-ei-pystynyt-osoittamaan-asiavaltuuttaan-tekijanoikeusasiassa/