Markkinaoikeus jätti asian tutkimatta kun hakija ei pystynyt osoittamaan asiavaltuuttaan tekijänoikeusasiassa

18.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: tekijänoikeus – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen – asiavaltuus – hakemuksen tutkiminen

. . .

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että Millennium
Filmsiä on pidettävä tuottajana ainakin niiden kysymyksessä olevien
elokuvateosten osalta, joiden mainoksissa se nimi on ilmoitettu.
Elokuvateosten “The Humbling”, “Survivor” ja “Before I Go To Sleep”
mainoksissa ei ole mainintaa tuottajasta. Näin ollen markkinaoikeus
katsoo edellä todetun perusteella jääneen selvittämättä, mikä on
mainittujen elokuvateosten tuottajayhtiö. Ottaen huomioon, että
osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö eikä
emoyhtiöasemasta suoraan johdu oikeutta edustaa tytäryhtiötä, asiassa ei
ole selvitetty, mihin perustuu NU Image, Inc.:n tekijänoikeus.
Hakijalla ei ole esitetty olevan sopimusta Millennium Filmsin kanssa.
Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hakijan asiassa esittämästä
selvityksestä käy riittävän yksiselitteisesti ilmi, että sillä olisi
hakemuksessa tarkoitettujen elokuvateosten tuottajalta johdettavissa
oleva asiavaltuus elokuvateoksia koskevien vaatimusten esittämiseen.

Johtopäätös

Hakemus on puuttuvan asiavaltuuden johdosta jätettävä tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments