Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.12.2016 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin kielsi hinnan pilkkomisen

EU-tuomioistuin otti ennakkoratkaisussaan kantaa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin tulkintaan. Hinnan ilmoittaminen on harhaanjohtavaa, jos hinta pilkotaan useisiin osiin ja korostetaan niistä vain yhtä ja jos kuluttaja näin saa virheellisen vaikutelman tuotteen edullisuudesta ja tekee kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt. Tanskalainen Glostrupin alioikeus oli pyytänyt unionin tuomioistuimelta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eu-tuomioistuin-kielsi-hinnan-pilkkomisen/
17.10.2016 Oikeusuutiset

Pauliine Koskelon näkemyksiä perustuslakivalvonnasta ja perustuslakivaliokunnasta

Ajatuspaja Libera julkaisi ensimmäisen osan perustuslakiraportistaan otsikolla Profeettavallasta perustuslakituomioistuimeen … Demokraattisen oikeusvaltion olennaisiin piirteisiin kuulukin se, vallalle on rajat. Vaikka poliittinen parlamentaarinen enemmistö määräävästi päättääkin siitä, miten lainsäädäntövaltaa kulloinkin käytetään, myös tälle enemmistön vallalle on olemassa oikeudelliset rajat. Enemmistöllä ei siten ole täyttä vapautta tehdä mitä haluaa. … Erityinen perustuslakituomioistuin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/pauliine-koskelon-nakemyksia-perustuslakivalvonnasta-ja-perustuslakivaliokunnasta/
13.9.2016 Oikeusuutiset

Alaikäisen EU-kansalaisen yksinhuoltajaa ei voida karkottaa pelkän rikosrekisterin perusteella

EU-tuomioistuin edellyttää karkotusperusteen olevan tällaisessa tapauksessa ulkomaalaisen käytökseen perustuva vakava vaara yhteiskunnan perustavia intressejä kohtaan EU law does not permit a national of a non-EU country who has the sole care of an EU citizen who is a minor to be automatically refused a residence permit or to be expelled…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/alaikaisen-eu-kansalaisen-yksinhuoltajaa-ei-voida-karkottaa-pelkan-rikosrekisterin-perusteella/
1.6.2016 Oikeusuutiset

Vaasan HO: Viinin vähittäismyynnin kielto on EU-oikeuden vastaista

Syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin EU-oikeuden vastaisena. Alkoholin haittavaikutukset ovat torjuttavissa lievemmin keinoin kuin toiminnan täydellisellä kiellolla. A oli perustanut viinikerhon, jonka jäsenet kerhon nettisivujen kautta saivat tilata viinejä, jotka A toi maa­han portugalilaiselta viinitarhalta. Jäsenten maksama hinta ylitti sen, mitä A oli maksanut hankintahinta­na, veroina ja kuljetuskustannuksina. Hovioikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/vaasan-ho-viinin-vahittaismyynnin-kielto-on-eu-oikeuden-vastaista/
7.10.2015 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin kumosi komission päätöksen ja velvoitti kansallisen valvojan varmistamaan Facebookin käyttäjien tietoturvan

Unionin tuomioistuin julistaa pätemättömäksi komission päätöksen, jossa Yhdysvaltojen todetaan takaavan siirrettyjen henkilötietojen suojan riittävän tason Vaikka ainoastaan unionin tuomioistuin on toimivaltainen julistamaan unionin toimen pätemättömäksi, kansalliset valvontaviranomaiset voivat silloinkin, kun komission päätöksessä todetaan kolmannen maan takaavan henkilötietojen suojan riittävän tason, tutkia hakemuksesta, noudatetaanko henkilön tietojen siirrossa kyseiseen maahan näiden tietojen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eu-tuomioistuin-kumosi-komission-paatoksen-ja-velvoitti-kansallisen-valvojan-varmistamaan-facebookin-kayttajien-tietoturvan/
24.9.2015 Oikeusuutiset

Ilta-Sanomat: Euroopan asema tulee nousemaan” – Facebook ja Google muutosten edessä

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan tietojen- ja yksityisyydensuojaa koskeviin lakeihin on lähiaikoina tulossa merkittäviä muutoksia Eurooppa on nostamassa asemaansa asukkaiden yksityisyyden valvonnassa, arvioi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Esimerkiksi Facebook ja Google voivat joutua muuttamaan toimintatapojaan merkittävästi. Suomen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan yhdysvaltalaiset verkkoyhtiöt voivat joutua muuttamaan merkittävästi toimintaansa EU-tuomioistuimen ja -komission päätösten…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/ilta-sanomat-euroopan-asema-tulee-nousemaan-facebook-ja-google-muutosten-edessa/
11.3.2015 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies: Aoa Sakslin tutkii valtiovarainministeriön ja Tullin menettelyn autoveroasiassa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on pyytänyt valtiovarainministeriöltä ja Tullilta selvitystä toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet autoveroa koskevan lainsäädännön ja verotuskäytännön muuttamiseksi Lisäksi Sakslin haluaa selvityksen siitä, miten perityn autoveron palauttamisesta ja oikaisumenettelystä on tiedotettu. EU-tuomioistuin oli antanut jo vuonna 2013 Alankomaita koskevan tuomion, jonka perusteella myös Suomessa olisi vuoden 2008 jälkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/oikeusasiamies-aoa-sakslin-tutkii-valtiovarainministerion-ja-tullin-menettelyn-autoveroasiassa/
23.9.2014 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutettu: Komissio murtaa hakukonetuomioon liittyviä myyttejä

EU-tuomioistuin antoi toukokuussa 2014 päätöksen ns. hakukoneasiassa (C-131/12) ja katsoi, että kansalaisilla voi olla oikeus saada nimeensä yhdistyviä linkkejä poistetuiksi internetin hakukoneista Tuomiota on pidetty uutena virstanpylväänä tietosuojan saralla, ja se on herättänyt vilkasta keskustelua kansalaisen oikeudesta tulla unohdetuksi. Euroopan komissio näkee, että näissä keskusteluissa on tuotu esille myös sellaisia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/tietosuojavaltuutettu-komissio-murtaa-hakukonetuomioon-liittyvia-myytteja/
24.6.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakiblogi: Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalsta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 17.6.lausuntonsa (PeVL 18/2014 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp ) Tietoyhteiskuntakaari kokoaa yhteen ja samaan lakiin useat nykyiset tietoyhteiskunnan keskeiset lait. Alun perin lakiehdotus ei herättänyt suurta valtiosääntöoikeudellista mielenkiintoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/perustuslakiblogi-suomen-valtiosaantooikeudellisen-seuran-ajankohtaispalsta/
23.5.2014 Oikeusuutiset

STT info: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus pakottaa julkisyhteisöt ja yritykset muuttamaan toimintamallejaan

EU:n tietosuoja-asetus merkitsee radikaaleja tiukennuksia yksityisyyden suojaan sekä yhteisöjen ja yritysten tietosuojavelvoitteisiin. Asetus muodostuu vaikuttavuudeltaan EU-parlamentin tulevan istuntokauden yhdeksi tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista. Suomessa ollaan varautumattomia tietosuojasäännösten tiukentumiseen Toteutuessaan tietosuoja-asetus kasvattaa merkittävästi suomalaisten yritysten ja yhteisöjen henkilöstö- ja hallintokuluja. Se muun muassa edellyttää tietosuojavastaavan tehtävän perustamista kaikkiin julkisyhteisöihin sekä yrityksiin, jotka käsittelevät…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/stt-info-eun-yleinen-tietosuoja-asetus-pakottaa-julkisyhteisot-ja-yritykset-muuttamaan-toimintamallejaan/