Oikeudenkäyntiasioiden määrä unionin tuomioistuimessa kasvaa

25.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2023 oikeudenkäyntitilastot osoittavat, että oikeudenkäyntiasioiden määrä unionin tuomioistuimessa kasvaa rakenteellisesti

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuasioita koskevan toimivallan osittaisella siirtämisellä unionin yleiselle tuomioistuimelle (jonka kapasiteetti on kaksinkertaistettu viime vuosina) voidaan varmistaa, että työmäärä näiden kahden tuomioistuimen välillä on paremmassa tasapainossa

Unionin tuomioistuin

1. Unionin tuomioistuimessa vireille tulleiden kanteiden (kumoamiskanteet ja jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat kanteet erityisesti ympäristöalalla) määrä on kasvanut.
2. Unionin tuomioistuimelle on esitetty vuonna 2023 eniten ennakkoratkaisukysymyksiä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen alalla (erityisesti turvapaikkaoikeudesta).
3. Ennakkoratkaisupyyntöjen maantieteellinen jakautuminen:

1. poikkeuksetta kaikkien jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat kääntyneet kuluneen vuoden aikana unionin tuomioistuimen puoleen, mikä on osoitus tuomioistuinten välisen vuoropuhelun elinvoimaisuudesta
2. bulgarialaisten, puolalaisten ja romanialaisten tuomioistuinten esittämien pyyntöjen määrä on kasvanut.

Unionin yleinen tuomioistuin

3. 20 000:n unionin yleisessä tuomioistuimessa sen perustamisen jälkeen vireille tulleen asian raja on ylitetty.
4. Vireille tulleiden asioiden määrän kasvaminen on havaittavissa etenkin immateriaalioikeuksien sekä talous- ja rahapolitiikan (etenkin pankkioikeuden) alalla.
5. Päätökseen saatettujen asioiden määrän kasvaminen ja oikeudenkäyntien keston pysyminen tyydyttävällä tasolla (keskimäärin 18,2 kuukautta) tehokkaan asiainhallinnan ja tuomareiden määrän kaksinkertaistamisen vaikutusten ansiosta.
6. Laajennetuissa viiden tuomarin kokoonpanoissa päätökseen saatettujen asioiden määrän kasvaminen (123 asiaa eli + 23 %).

Näissä kahdessa tuomioistuimessa vuonna 2023 vireille tulleiden asioiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa toimielimen historiassa 2 000 asian symbolisen rajan. Tähän lukuun sisältyy kuitenkin 404 unionin yleisessä tuomioistuimessa vuoden 2023 lokakuussa vireille tullutta asiaa, jotka ovat pääosin identtisiä. Jos näitä asioita ei oteta huomioon, vireille tulleiden asioiden määrä on tosin edelleen hyvin suuri muttei poikkea juurikaan aikaisempien vuosien määrästä (1 710 vuonna 2022 ja 1 720 vuonna 2021).

Nämä luvut ovat siis vahvistus vireille tulleiden asioiden määrän kasvusuuntauksesta, joka on voitu todeta viime vuosikymmenen aikana. Tämä kasvu osoittautuu rakenteelliseksi erityisesti unionin tuomioistuimessa.

Vuosina 2014–2018 unionin tuomioistuimeen tuli vuosittain keskimäärin 723 asiaa, kun taas vuosina 2019–2023 niitä tuli vuosittain keskimäärin 833 eli keskimäärin 15 prosenttia (vuosittain 110 asiaa) enemmän. Käsiteltyjen asioiden määrän osalta unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat kyenneet saattamaan vuonna 2023 päätökseen yhteensä 1 687 asiaa, mikä ylittää hieman viimeisten vuosien keskiarvon (1 667 asiaa vuodessa vuosina 2019–2022).

Vireillä olevien asioiden määrä on pysynyt puolestaan samana aikaisempiin vuosiin verrattuna (kun huomioon ei oteta edellä jo mainittuja, unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille tulleita 404:ää identtistä asiaa).

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments