EU-tuomioistuin kielsi hinnan pilkkomisen

1.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-tuomioistuin otti ennakkoratkaisussaan kantaa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin tulkintaan.

Hinnan ilmoittaminen on harhaanjohtavaa, jos hinta pilkotaan
useisiin osiin ja korostetaan niistä vain yhtä ja jos kuluttaja näin saa
virheellisen vaikutelman tuotteen edullisuudesta ja tekee kaupallisen
ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt.

Tanskalainen Glostrupin alioikeus oli pyytänyt unionin
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua sopimattomia kaupallisia menettelyjä
koskevan direktiivin tulkinnasta. Pyynnön taustalla oli Canal Digitalin
markkinointia koskeva tapaus, jossa oli kyse siitä, oliko Canal Digital
tv-kanavapakettien televisio- ja internetmainoksissa ilmoittanut
riittävän selvästi kuluttajille, että kanavapaketin kuukausittaisten
hintojen lisäksi heidän olisi maksettava puolivuosittain myös
tilausmaksu maksu-tv -kortista.

Tuomioistuimelta pyydettiin tulkintaa 6 ja 7 artikloista, jotka
Suomen kuluttajansuojalaissa koskevat totuudenvastaisten tai
harhaanjohtavien tietojen antamista, olennaisten tietojen antamatta
jättämistä sekä tiedonantovelvollisuutta tarjottaessa yksilöityä
kulutushyödykettä.

EU-tuomioistuimen mukaan lähtökohtaisesti hyödykkeen hinta vaikuttaa
keskeisesti keskivertokuluttajan ostopäätöksiin. Pelkkä hintatietojen
ilmoittaminen ei kuitenkaan riitä, vaan olennaista on myös se, millä
tavalla tiedot ilmoitetaan.  Tietoja ei saa ilmoittaa epäselvällä,
vaikeasti ymmärrettävällä tai moniselitteisellä tavalla eikä kuluttajan
kannalta liian myöhään tai muuten väärään aikaan, jos tällainen
menettely estää kuluttajaa ymmärtämästä, mihin kokonaishintaan hän on
tuotteen hankkimassa.

EU-tuomioistuimen mukaan harhaanjohtavana on pidettävä mainontaa,
jossa tuotteen hinta jaetaan useisiin osatekijöihin ja jossa korostetaan
niistä vain yhtä, jos tällaisella menettelyllä annetaan virheellinen
vaikutelma tuotteen edullisuudesta ja saadaan kuluttaja tekemään
ostopäätös, jota hän ei muuten olisi tehnyt.

Ennakkoratkaisua pyytänyt Glostrupin alioikeus tulee
EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun perusteella arvioimaan myöhemmin,
onko Canal Digital markkinoinut harhaanjohtavalla tavalla tai jättänyt
noudattamatta tiedonantovelvollisuuttaan.

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu on linjassa Suomen hallituksen ja
kuluttaja-asiamiehen asiassa esittämien huomautusten kanssa.
Kuluttaja-asiamies on katsonut myös useissa aikaisemmissa
kannanotoissaan, että hinnan ilmoittaminen kulutushyödykkeiden
markkinoinnissa pilkkomalla hinta erillisiin osiin on harhaanjohtavaa ja
siten lainvastaista. Kuluttaja-asiamiehen aikaisemmat kannanotot ovat
koskeneet esimerkiksi viestintäpalvelujen ja lentolippujen
markkinointia.

EU-tuomioistuimen päätös

Kuluttaja- ja kilpailuviraston tiedote: EU-tuomioistuin kielsi hinnan pilkkomisen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments