Generic filters
Exact matches only
28.12.2018 Oikeusuutiset

Rakennustarkastaja oli jättänyt reagoimatta rakennusturvallisuutta koskeneisiin vakaviin onnettomuusuhkailmoituksiin

KKO:2018:90 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Laiminlyöntirikos Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A oli kunnan johtavana rakennustarkastajana saanut ympäristöministeriön sähköpostiviestin aiheesta “suurten hallien riskit” ja sen liitteenä kaksi onnettomuustutkintakeskuksen onnettomuusuhkailmoitusta, jotka koskivat aikaisemmin sortuneita urheilu- ja ratsastushalleja. A ei ryhtynyt viestin perusteella toimenpiteisiin. Vähän yli kahden ja puolen vuoden kuluttua kunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/rakennustarkastaja-oli-jattanyt-reagoimatta-rakennusturvallisuutta-koskeneisiin-vakaviin-onnettomuusuhkailmoituksiin/
3.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi – Säilöönotto Kahta käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-tuomarien-virheellinen-menettely-ei-ollut-huolimatonta-syytteet-hylattiin-2/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Syyttäjä ja syytetty harrastivat seksiä. Oliko kyseessä lahjus?

KKO:2017:67 Lahjus – Lahjuksen antaminen – Lahjuksen ottaminen – Lahjusrikkomus Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Vapaa-aikaa viettänyt syyttäjä oli tavannut ravintolassa naishenkilön, jota hän oli syyttänyt pahoinpitelystä. He olivat keskustelleet vireillä olevasta pahoinpitelyasiasta. Ravintolan sulkeuduttua he olivat lähteneet syyttäjän kotiin, jossa heidän välillään oli ollut seksuaalista kanssakäymistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/syyttaja-ja-syytetty-harrastivat-seksia-oliko-kyseessa-lahjus/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Tuomarin olisi tullut ratkaista asiat epäilemästään esteellisyydestä huolimatta

KKO:2016:90 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuomari Esteellisyys Käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän oli eräissä käsiteltävinään olleissa rikosasioissa laiminlyönyt antaa pääkäsittelyjen jälkeen kansliatuomioita sekä antaa pääkäsittelyssä julistettuja tuomioita kirjallisessa muodossa. Käräjätuomari kiisti syytteen ja vetosi puolustuksekseen siihen, että hän oli ilmoittanut esimiehilleen olevansa esteellinen käsittelemään rikosasioita syyttäjien häneen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/tuomarin-olisi-tullut-ratkaista-asiat-epailemastaan-esteellisyydesta-huolimatta/
26.8.2016 Oikeusuutiset

Seurustelusuhde ei ollut perhesuhde, joten sen perusteella tapahtunut syrjintä ei ollut työsyrjintärikos

KKO:2016:53 Työrikos – Työsyrjintä Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen Vankilanjohtaja ei jatkanut määräaikaisen apulaisvankilanjohtajan virkasuhdetta saatuaan tietää, että apulaisvankilanjohtaja seurusteli entisen vangin kanssa. Kysymys siitä, oliko vankilanjohtaja syyllistynyt työsyrjintään ja virkavelvollisuuden rikkomiseen syrjimällä apulaisvankilanjohtajaa perhesuhteiden perusteella. http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1472111322753.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/seurustelusuhde-ei-ollut-perhesuhde-joten-sen-perusteella-tapahtunut-syrjinta-ei-ollut-tyosyrjintarikos/
7.6.2016 Oikeusuutiset

Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen entinen puheenjohtaja tuomittiin törkeästä lahjusrikoksesta

Korkein oikeus on tänään tuominnut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hallituksen entisen puheenjohtajan Jukka Vihriälän törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Toisin kuin hovioikeus, KKO piti Vihriälän lahjusrikosta törkeänä ja korotti hovioikeuden tuomitsemaa rangaistusta kuudella kuukaudella. Määräys lahjusrikoksella saatujen varojen menettämisestä valtiolle pysyi voimassa. Yhteensä Vihriälä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/raha-automaattiyhdistyksen-hallituksen-entinen-puheenjohtaja-tuomittiin-torkeasta-lahjusrikoksesta/
21.12.2015 Oikeusuutiset

Opettajan pahoinpitelysyyte hylättiin, tahallisuus puuttui

VaaHO:2015:15 Pahoinpitely Virkarikos- Virkavelvollisuuden rikkominen Tahallisuus Perustuslaki – Perusoikeudet – Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen Kysymys siitä, oliko peruskoulun opettajan näytetty syyllistyneen pahoinpitelyyn ja virkavelvollisuuden rikkomiseen käyttämällä voimakeinoja 12-vuotiasta oppilastaan kohtaan. VaaHO:2015:15

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/opettajan-pahoinpitelysyyte-hylattiin-tahallisuus-puuttui/
24.11.2014 Oikeusuutiset

Psykiatri rikkoi virkavelvollisuutta tutkittuaan puolisonsa sukulaisen tietoja

KKO:2014:86 Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Lääkäri Tietosuoja Potilaan oikeudet Yksityiselämän suoja Psykiatrisen poliklinikan vastaava erikoislääkäri A oli lukenut puolisonsa sukulaisen, poliklinikalla hoidettavana olleen B:n potilastietoja, vaikka tämä ei ollut ollut hänen potilaansa. Kysymys siitä, oliko A rikkonut virkavelvollisuuttaan. KKO:2014:86

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/psykiatri-rikkoi-virkavelvollisuutta-tutkittuaan-puolisonsa-sukulaisen-tietoja/
28.6.2014 Oikeusuutiset

Helsingin HO:n tuomio Valviran valelääkärien valvonta-asiassa

HelHO 2014:5 Virkarikos Tahallisuus Tuottamus Z:n selvityspyynnön laatuun ja luonteeseen sekä Y:n toiminnasta esitettyihin tietoihin nähden hovioikeus katsoo, että A:n olisi tullut jatkaa Y:n tutkintotodistuksen aitouden selvittämistä selvityspyynnössä ilmoitettujen tietojen perusteella ja viime kädessä varmistaa todistuksen aitous sen myöntäjäksi mainitulta yliopistolta. A on lopettamalla selvitystyön Opetushallituksen edustajan esittämästä kannanotosta huolimatta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/helsingin-hon-tuomio-valviran-valelaakarien-valvonta-asiassa/
16.4.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirasto: Esitutkinta – Ilmoitusvelvollisuus – Poliisi – Virkarikos

Poliisin menettely tuomaria koskevassa virkarikosasiassa Tutkinnanjohtaja toimitti kyseisen rajoittamisesityksen syyttäjänvirastolle, joka lähetti sen edelleen oikeuskanslerinvirastoon. Oikeuskansleri ei hyväksynyt rajoittamisesitystä koska tutkinnanjohtajan esittämän säännöksen (esitutkintalain 4 §:n 4 momentin) nojalla esitutkintaa ei voinut rajoittaa jättämällä se kokonaan toimittamatta, vaan tässä rajoittamisessa kyse on aina jo aloitetun esitutkinnan lopettamisesta. Esitutkintaa ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/oikeuskanslerinvirasto-esitutkinta-ilmoitusvelvollisuus-poliisi-virkarikos/