Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
26.8.2016 Oikeusuutiset

Seurustelusuhde ei ollut perhesuhde, joten sen perusteella tapahtunut syrjintä ei ollut työsyrjintärikos

KKO:2016:53 Työrikos – Työsyrjintä Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen Vankilanjohtaja ei jatkanut määräaikaisen apulaisvankilanjohtajan virkasuhdetta saatuaan tietää, että apulaisvankilanjohtaja seurusteli entisen vangin kanssa. Kysymys siitä, oliko vankilanjohtaja syyllistynyt työsyrjintään ja virkavelvollisuuden rikkomiseen syrjimällä apulaisvankilanjohtajaa perhesuhteiden perusteella. http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1472111322753.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/seurustelusuhde-ei-ollut-perhesuhde-joten-sen-perusteella-tapahtunut-syrjinta-ei-ollut-tyosyrjintarikos/
7.6.2016 Oikeusuutiset

Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen entinen puheenjohtaja tuomittiin törkeästä lahjusrikoksesta

Korkein oikeus on tänään tuominnut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hallituksen entisen puheenjohtajan Jukka Vihriälän törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Toisin kuin hovioikeus, KKO piti Vihriälän lahjusrikosta törkeänä ja korotti hovioikeuden tuomitsemaa rangaistusta kuudella kuukaudella. Määräys lahjusrikoksella saatujen varojen menettämisestä valtiolle pysyi voimassa. Yhteensä Vihriälä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/raha-automaattiyhdistyksen-hallituksen-entinen-puheenjohtaja-tuomittiin-torkeasta-lahjusrikoksesta/
21.12.2015 Oikeusuutiset

Opettajan pahoinpitelysyyte hylättiin, tahallisuus puuttui

VaaHO:2015:15 Pahoinpitely Virkarikos- Virkavelvollisuuden rikkominen Tahallisuus Perustuslaki – Perusoikeudet – Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen Kysymys siitä, oliko peruskoulun opettajan näytetty syyllistyneen pahoinpitelyyn ja virkavelvollisuuden rikkomiseen käyttämällä voimakeinoja 12-vuotiasta oppilastaan kohtaan. VaaHO:2015:15

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/opettajan-pahoinpitelysyyte-hylattiin-tahallisuus-puuttui/
24.11.2014 Oikeusuutiset

Psykiatri rikkoi virkavelvollisuutta tutkittuaan puolisonsa sukulaisen tietoja

KKO:2014:86 Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Lääkäri Tietosuoja Potilaan oikeudet Yksityiselämän suoja Psykiatrisen poliklinikan vastaava erikoislääkäri A oli lukenut puolisonsa sukulaisen, poliklinikalla hoidettavana olleen B:n potilastietoja, vaikka tämä ei ollut ollut hänen potilaansa. Kysymys siitä, oliko A rikkonut virkavelvollisuuttaan. KKO:2014:86

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/psykiatri-rikkoi-virkavelvollisuutta-tutkittuaan-puolisonsa-sukulaisen-tietoja/
28.6.2014 Oikeusuutiset

Helsingin HO:n tuomio Valviran valelääkärien valvonta-asiassa

HelHO 2014:5 Virkarikos Tahallisuus Tuottamus Z:n selvityspyynnön laatuun ja luonteeseen sekä Y:n toiminnasta esitettyihin tietoihin nähden hovioikeus katsoo, että A:n olisi tullut jatkaa Y:n tutkintotodistuksen aitouden selvittämistä selvityspyynnössä ilmoitettujen tietojen perusteella ja viime kädessä varmistaa todistuksen aitous sen myöntäjäksi mainitulta yliopistolta. A on lopettamalla selvitystyön Opetushallituksen edustajan esittämästä kannanotosta huolimatta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/helsingin-hon-tuomio-valviran-valelaakarien-valvonta-asiassa/
16.4.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirasto: Esitutkinta – Ilmoitusvelvollisuus – Poliisi – Virkarikos

Poliisin menettely tuomaria koskevassa virkarikosasiassa Tutkinnanjohtaja toimitti kyseisen rajoittamisesityksen syyttäjänvirastolle, joka lähetti sen edelleen oikeuskanslerinvirastoon. Oikeuskansleri ei hyväksynyt rajoittamisesitystä koska tutkinnanjohtajan esittämän säännöksen (esitutkintalain 4 §:n 4 momentin) nojalla esitutkintaa ei voinut rajoittaa jättämällä se kokonaan toimittamatta, vaan tässä rajoittamisessa kyse on aina jo aloitetun esitutkinnan lopettamisesta. Esitutkintaa ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/oikeuskanslerinvirasto-esitutkinta-ilmoitusvelvollisuus-poliisi-virkarikos/
4.4.2022 Oikeusuutiset

AOka: Huomautus syyttäjälle, joka oli paljastanut tuomioistuimen salaiseksi määräämän tiedon toimittajalle

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Itä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjälle, joka paljasti tiedotusvälineille salassa pidettävää tietoa. Käräjäoikeuden pääkäsittelyn jälkeen syyttäjä oli puhelimessa oikaissut toimittajalla ollut virheellistä käsitystä. Syyttäjä oli kertonut, että hätäkeskukseen oli soittanut toinen rikosasian asianomistajista ja paikalle oli tullut poliisipartio. Käsittelyn tuossa vaiheessa syyttäjällä ei ollut oikeutta paljastaa kyseistä tietoa. Tieto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/aoka-huomautus-syyttajalle-joka-oli-paljastanut-tuomioistuimen-salaiseksi-maaraaman-tiedon-toimittajalle/
21.4.2020 Oikeusuutiset

KHO: Käräjäoikeuden hylättyä Kittilän valtuutettujen virkarikossyytteet, ei heidän pidättämistä luottamustoimesta voitu pitää enää välttämättömänä

KHO:2020:44 Kuntalaki – Valtiovarainministeriön päätös – Hallinnollinen turvaamistoimenpide – Luottamustoimesta pidättäminen – Kunnan luottamushenkilö – Virkarikosoikeudenkäynti – Muuttuneet olosuhteet – Käräjäoikeuden tuomio – Syytteiden hylkääminen Valtiovarainministeriö oli päättänyt kuntalain 109 a §:n 4 momentin nojalla epäiltyä virkarikosta koskevan oikeudenkäynnin ajaksi pidättää 20 Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kho-karajaoikeuden-hylattya-kittilan-valtuutettujen-virkarikossyytteet-ei-heidan-pidattamista-luottamustoimesta-voitu-pitaa-enaa-valttamattomana/
4.1.2019 Oikeusuutiset

OKV: Syyteneuvottelumenettelyssä ei voi luopua kaikista rangaistusvaatimuksista tai sopia rikostunnusmerkistön valinnasta

Syyttäjä oli esittänyt, että käräjäoikeus tuomitsisi sakkorangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä vastaajan, jolle oli vaatinut rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota esittämiinsä näkökohtiin, jotka liittyvät syyteneuvottelumenettelyyn virkarikosasiassa. Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt virkarikosasiassa ennen asian pääkäsittelyn alkamista käräjäoikeudelle tuomioesityksen. Siinä hän oli esittänyt, että käräjäoikeus jättäisi asian virka-aseman väärinkäyttämisestä syytteessä olleiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/okv-syyteneuvottelumenettelyssa-ei-voi-luopua-kaikista-rangaistusvaatimuksista-tai-sopia-rikostunnusmerkiston-valinnasta/
17.8.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta

Dnro 43/2017 Lausuntopyyntönne: OM 1/66/2016, 21.6.2017 HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI LAIKSI SYYTTÄJÄLAITOKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 21.6.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien hallituksen esitystä uudeksi laiksi syyttäjälaitoksesta. Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu esityksen johdosta seuraavaa: Esityksen tavoitteet Uudistus on oikean suuntainen ja se ilmentää pyrkimystä resurssien oikeanlaiseen kohdentamiseen. Uudistus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-hesta-uudeksi-laiksi-syyttajalaitoksesta/