Generic filters
Exact matches only
22.11.2018 Oikeusuutiset

KKO: Alfa-PVP on luokiteltavissa yhtä vaaralliseksi huumausaineeksi kuin amfetamiini, metamfetamiini ja MDPV

KKO:2018:76 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A:n syyksi oli luettu törkeä huumausainerikos, koska hän oli yrittänyt laittomasti tuoda maahan 100,5 grammaa puhdasta alfa-PVP:tä tarkoituksenaan myydä siitä 80 grammaa ja käyttää itse loput. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. KKO:2018:76

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/kko-alfa-pvp-on-luokiteltavissa-yhta-vaaralliseksi-huumausaineeksi-kuin-amfetamiini-metamfetamiini-ja-mdpv/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Se, että henkilö sallii puolisonsa säilyttävän kodissa huumetta, ei merkitse huumausaineen hallussapitoa

KKO:2017:88 Törkeä dopingrikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Huumausainerikos Rikokseen osallisuus – Rikoskumppanuus A:n ja B:n syyksi oli luettu useita törkeitä dopingrikoksia. He olivat noin seitsemän kuukauden aikana tuoneet laittomasti maahan, pitäneet hallussaan ja levittäneet edelleen huomattavan suuren määrän dopingaineiksi luokiteltuja lääkevalmisteita. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siihen liittyvästä dopingaineiden käyttöjaksojen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/se-etta-henkilo-sallii-puolisonsa-sailyttavan-kodissa-huumetta-ei-merkitse-huumausaineen-hallussapitoa/
2.5.2017 Oikeusuutiset

KKO alensi jälleen huumekuriirin rangaistusta; 9 vuodesta 6 vuoteen.

KKO:2017:23 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli tuonut laittomasti maahan 13,7 kilogrammaa 48-prosenttista amfetamiinia. A oli toiminut niin sanottuna kuriirina kuljettamalla saamiensa ohjeiden mukaan palkkiota vastaan huumausaine-erän sisältäneen matkailuauton Liettuasta Suomeen tarkoituksenaan jatkaa Norjaan. Teon kohteena olleen huumausaineen määrän ja laadun lisäksi Korkein oikeus otti…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kko-alensi-jalleen-huumekuriirin-rangaistusta-9-vuodesta-6-vuoteen/
16.3.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös huumausainerikoksen näytön arvioinnista

KKO:2017:12 Todistelu – Näytön arviointi Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Kysymys näytön arvioinnista törkeässä huumausainerikoksessa. Näytön harkinnan lähtökohdista 7. Näyttö vastaajan syyllistymisestä huumausainerikokseen koostuu usein, kuten tässäkin tapauksessa, monista riidattomista tai asiassa esitetyn näytön perusteella selvitetyiksi katsotuista seikoista, jotka ainoastaan niistä tehtävien johtopäätösten kautta välillisesti todistavat syytteessä kuvatusta teosta. Tällaiseen niin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/ennakkopaatos-huumausainerikoksen-nayton-arvioinnista/
16.11.2015 Oikeusuutiset

KKO:n tuoreimmat valitusluvat

Konkurssia, yhtiöoikeutta, työoikeutta, rikosasioita  VL:2015-87    Konkurssi – Konkurssiin kuuluva omaisuus OmistuksenpidätysVL:2015-86    Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään VL:2015-85    Osakeyhtiö – Suunnattu osakeanti – Sulautuminen – YhdenvertaisuusVL:2015-84    Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot VahingonkorvausvastuuVL:2015-83    Alkoholi – Alkoholirikos – Törkeä alkoholirikos Ne bis in idem – VeronkorotusVL:2015-82    Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Todistelu – Näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kkon-tuoreimmat-valitusluvat/
4.10.2015 Oikeusuutiset

Hyvin alhaisen THC-pitoisuuden hampun maahantuonti oli huumausainerikoksena rangaistaistavaa

HelHO:2015:8 Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Rangaistavuus Kohta 1: Tullilaboratorion tutkimusselosteesta ilmeni, että 17,9 gramman kannabiskasvin THC-pitoisuus on ollut 1,7 p-%. Kohta 2: Tullilaboratorion toisesta tutkimusselosteesta ilmeni, että näytteen 1 on todettu sisältävän 2,16 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-%, näytteen 3 on todettu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/hyvin-alhaisen-thc-pitoisuuden-hampun-maahantuonti-oli-huumausainerikoksena-rangaistaistavaa/
3.10.2015 Oikeusuutiset

Neljän vuoden rangaistus huumerikoksesta aleni 2,5 vuoteen tekijän oma-aloitteisen myötävaikutuksen perusteella

KKO:2015:69 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos A oli laittomasti hankkinut 29 kilogrammaa marihuanaa, mistä määrästä hän oli myynyt tai luovuttanut edelleen vähintään 15,8 kilogrammaa ja käyttänyt itse noin 400 grammaa. A oli kuitenkin oma-aloitteisesti ilmiantanut rikoksensa poliisille ja lisäksi osoittanut noin 11,2 kilogrammaa marihuanaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/neljan-vuoden-rangaistus-huumerikoksesta-aleni-25-vuoteen-tekijan-oma-aloitteisen-myotavaikutuksen-perusteella/
10.3.2015 Oikeusuutiset

KKO arvioi onko kyse yhdestä vai useammasta huumerikoksesta ja sen törkeyttä

KKO:2015:18 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli noin 10 kuukauden aikana luovuttanut tuntemalleen B:lle amfetamiinia 400 grammaa ja hankkinut sitä tältä 30 – 40 grammaa suhteellisen pieniä määriä kerrallaan. A:n katsottiin syyllistyneen yhteen rikokseen. Kysymys myös siitä, oliko sanottu huumausainerikos kokonaisuutena arvostellen törkeä, ja rangaistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/kko-arvioi-onko-kyse-yhdesta-vai-useammasta-huumerikoksesta-ja-sen-torkeytta/
28.8.2014 Oikeusuutiset

Huumeen sijaan laitettujen valepakettien haltuunotto oli törkeä huumausainerikos

KKO:2014:59 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rikoksen yritys – Satunnainen syy A ja B olivat saamansa tehtävän mukaisesti menneet maastokätkölle noutaakseen sieltä huumausainepaketteja. He olivat saaneet haltuunsa poliisin aiemmin huumausaineen tilalle vaihtamat valepaketit. Vaaraa rikoksen täyttymisestä ei siten ollut syntynyt, minkä katsottiin kuitenkin johtuneen rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/huumeen-sijaan-laitettujen-valepakettien-haltuunotto-oli-torkea-huumausainerikos/
28.5.2014 Oikeusuutiset

KKO: Fentanyyli poikkeuksellisen vaarallinen huumausaine

KKO:2014:34 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Vastaajien syyksi oli luettu, että he olivat pitäneet hallussaan ja myyneet fentanyyliä sisältäviä lääkelaastareita. Fentanyyliä pidettiin erittäin vaarallisena huumausaineena. Kysymys siitä, oliko hallussa pidettyjä määriä pidettävä rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuina suurina määrinä huumausainetta ja täyttivätkö teot…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/kko-fentanyyli-poikkeuksellisen-vaarallinen-huumausaine/