KKO: Fentanyyli poikkeuksellisen vaarallinen huumausaine

28.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:34

Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

Vastaajien syyksi oli luettu, että he olivat pitäneet hallussaan ja
myyneet fentanyyliä sisältäviä lääkelaastareita. Fentanyyliä pidettiin
erittäin vaarallisena huumausaineena. Kysymys siitä, oliko hallussa
pidettyjä määriä pidettävä rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa
tarkoitettuina suurina määrinä huumausainetta ja täyttivätkö teot
törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön.

Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments