Ehdollinen vankeusrangaistus tuomittiin, vaikka kyse oli suuresta määrästä erittäin vaarallista huumausainetta.

5.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:107 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Rangaistuksen mittaaminen

A oli tilannut internetin kautta itselleen postitse toimitettavaksi 1 gramman fentanyyliä. Hänelle oli lähetetty 0,9 grammaa 86,8-painoprosenttista fentanyyliä. Kysymys oli erittäin vaarallisesta huumausaineesta, ja aineesta saatavissa olevien noin 2 600 käyttöannoksen perusteella kysymys oli myös suuresta määrästä huumausainetta. Korkein oikeus katsoi, että huumausainerikosta oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Kysymys myös vankeusrangaistuksen mittaamisesta ja siitä, voitiinko se määrätä ehdolliseksi.

Avainsanat